annonse

Oversikt over tilsette

Abonnement

Leif Juvik

Mob: 93840376

Administrasjon

Reidar Hystad

Dagleg leiar

Mob: 90676983

Desk/grafisk

Linda Nytræ

Annonse og layout

Tlf: 55093357

Marit Tøsdal Hennes

Annonser og layout

Tlf: 55093354

Marknad

Karen Helland Velure

Marknadsleiar

Mob: 94373316

Martha Kristin Tuft Soltvedt

Salskonsulent

Mob: 97043001

Redaksjonen

Jostein Halland

Redaktør

Mob: 92246313

Camilla Kvamme

Journalist (vikar)

Mob: 92490654

Øystein Lid

Journalist og digitalansvarleg

Mob: 45871236

Åsa Nord

Journalist

Mob: 47636932

Kenneth Svenningsen

Journalist

Mob: 41251142

Benjamin Søgnen Olsen

Journalist

Mob: 95182381

Anne Marie Aarøen Vangnes

Journalist

Mob: 90598739