annonse

Årsmøte i Os & Fusaposten

Os & Fusaposten kontor
Os & Fusaposten kontor: (Foto: Karen Helland Velure)

Tysdag 12. juni vert det årsmøte i Os & Fusaposten. Vedlagt ligg innkalling og saksliste.

Karen Helland Velure

Tysdag 12. juni 2018 kl. 18.00 i lokala til Os & Fusaposten, Øyro 31

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling.

2. Val av møteleiar.

3. Val av referent.

4. Val av person til å underteikna årsmøteprotokollen.

5. Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse, herunder dekning av underskot i samsvar med den fastsette balansen.

6. Val av styreleiar.

7. Val av styremedlemmer med varafolk.

8. Fastsetjing av styret si godtgjersle for 2017.

På grunn av matservering ber me om at alle som ynskjer å vera med på årsmøtet melder frå til Os & Fusaposten på tlf. 56 30 29 50 innan fredag 8. juni.

Vel møtt!
Os, 9. mai 2018
Styret i Os & Fusaposten AS

Elisabeth Netland (leiar) 

Årsmøtepapira kan sendast per post/e-post, eller hentast i redaksjonen for dei som ynskjer det. Ta kontakt på tlf. 56 30 29 50. 

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut