annonse

Årsmøte i Os & Fusaposten

Årsmøte
Årsmøte: Årsmøtet til Os & Fusaposten går av stabelen 6. mai. (Foto: Karen Helland Velure)

Måndag 6. mai vert det årsmøte i Os & Fusaposten. Vedlagt ligg innkalling og saksliste.

Jostein Halland


Måndag 6. mai 2019 kl 19.00 i lokala til Framo, Fusa


Agenda: 


1. Opning av møtet


2. Val av møteleiar og ein person til å signera protokollen saman med møteleiar


3. Val av referent


4. Godkjenning av innkalling og dagsorden


5. Gjennomgang av årsmelding og drift


6. Godkjenning av årsrekneskap for 2018 og disponering av årsresultat


7. Fatsetjing av utbytte. Styrets forslag kr. 146,10 pr. aksje som er i sum kr. 90.000.

8. Val av styreleiar


9. Val av styremedlemmer med varafolk


10. Fastsetjing av styret si godtgjersle for 2018.


11. Eventuelle innkomne saker.


På grunn av matservering ber me om at alle som ynskjer å vera med på årsmøtet melder frå til Os & Fusaposten på tlf 56 30 29 50 eller e-post: leif@osogfusa.no innan 30. april.


Årsmøtepapir kan sendast per post/e-post, eller hentast i redaksjonen for dei som ynskjer det, f.o.m 10. april. Ta kontakt på tlf 56 30 29 50, eller e-post leif@osogfusa.no


Vel møtt!


Os, 5. april 2019


Med venleg helsing
Styret i Os &Fusaposten AS


Elisabeth Netland (leiar) - Egil Haugland - Odd Øie - Reidar Hystad - Karen Helland Velure (vald av dei tilsette)
 

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut