annonse

Leiar: Vil gamblinga betala seg?

Stille før stormen
Stille før stormen: Bølgjebrytarane er på plass i Os hamn, men har førebels til gode å visa kva dei er gode for. (Foto: Kenneth Svenningsen)

37 millionar kroner er summen Os kommune har brukt på bølgebrytarane som no er på plass i Os hamn.

MDG og Ap har ved fleire høve uttrykt sin skepsis og meiner pengane burde vore prioritert til andre oppgåver. Frp/H har vore klar på at investeringa er heilt nødvendig for å skjerma hamna, gjera Os til ein attraktiv båtdestinasjon og bidra til Liv på Øyro.

Det er ikkje til å koma frå at det er eit element av gambling i denne store investeringa. Enno kan ein ikkje med sikkerheit seia noko om den konkrete effekten av bølgjebrytarane slik dei ligg no. Kor god vert skjerminga? Kor roleg vert det i hamnebassenget? Det er berre å venta i spenning på den fyrste stormen frå søraust.

Det neste usikkerheitsmomentet, som også er vanskelegare å måla - i alle fall på kort sikt - er effekten ei rolegare hamn vil ha på auken i talet båtturistar og i sin tur ringverknadene for Øyro, turistnæringa og næringslivet elles i Os.

Desse to spørsmåla vil me ikkje få svar på før dei første stormane og etter ein solrik (!) sommar eller tre.

Isolert sett er det enkelt å vera samd i at det måtte gjerast noko med hamna for å løfta attraktiviteten til Os som båtdestinasjon.

Vert den fysiske effekten av bølgebrytarane god samstundes som ein klarer å vidareutvikla hamna, Øyro, nærområdet elles og også den generelle turistsatsinga i Os, vert det i alle fall hakket lettare å forsvara ei slik investering.

Skulle effektane derimot utebli, vil spørsmålet om kor vidt det var rett å prioritera bølgebrytarane over andre kommunale investeringar og oppgåver, ganske sikkert dukka opp att.

Me går nokre spanande månader og sommarhalvår i møte. Vonleg gjer investeringa at Os kan ta opp kampen med både Våge, Rosendal, Leirvik og Bekkjarvik.

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut