annonse

Lesarbrev: - Du verden for en kunnskap og kreativitet i kunstgressaken

Enestående
Enestående: Det er virkelig enestående at vedtakene i Os kommune fattes med bakgrunn i at hvis den ene har fått lov, ja, så må den andre få lov, uten at ny kunnskap om forurensing blir vektlagt. (Foto: )

Hadde debatten om miljø og kunstgressbaner foregått i en ungdomsskoleklasse, hadde den vært mer kunnskapsbasert og realistisk enn debatten i formannskapet, skriver Einar Vevatne.

Jeg ser at jeg har vært opptatt med for mange positive prosjekt i andre kommuner for idretten i Hordaland til at jeg har fått med meg reportasjen om miljø datert 21.06.2017 i Os og Fusaposten, fra et møte i Os formannskap. Derfor var ikke forrige leserbrev relatert til den debatten.

Du verden for en kreativitet og konstruktivitet. Hadde debatten om miljø foregått i en ungdomsskoleklasse, hadde debatten vært mer kunnskapsbasert og realistisk. Jeg er oppgitt over at kommunepolitikerne våre sitter og fatter vedtak med så lite kunnskap om kunstgressbaner og den forurensing som de medfører. Jeg hadde vært flau hvis jeg hadde begitt meg ut på en debatt med så lite kunnskap og blitt referert i lokalavisa. Det er virkelig enestående at vedtakene i Os kommune fattes med bakgrunn i at hvis den ene har fått lov, ja, så må den andre få lov, uten at ny kunnskap om forurensing blir vektlagt.

Når formannskapet gir løyve til et forurensende tiltak, og attpåtil lånegaranti og kronetilskudd til et forurensingsprosjekt, uten å sette noen krav til rensetiltak, lurer jeg på hvilke interesser som styrer dette. Leverandørene av kunstgress bryr seg hverken om miljø eller eventuelle helsemessige forhold. De skal tjene penger.

Jeg forstår det slik at det som var en av årsakene til positivt vedtak, var at Frp hadde en idé om å samle opp granulatrømming og føre det tilbake til kunstgressbanen. Hadde det bare vært slik. Faktum er at granulat må renses for blant annet kvister, grus, lauv, snuspakker og kunstgressfibrer før det kan føres tilbake. Merk dere kunstgressfibrer som jeg mener er en like stor fare som granulat. Og vi vet ingen ting om kjemikalieinnholdet i det. Leie av kontainere, transport og rensing i Holland/Tyskland og tilbakesendelse vil være dyrere enn ny granulat. Hva med alt som blir dradd med hjem via sko og klær? Og det som er utsatt for erosjon og går luftveien til naturen? Det eneste positive med oppsamling er at man kan begrense noe utslipp til naturen, men man stopper det ikke. Brukerne vasser likevel i kjemikalieholdig materiale på selve banen.

Faktum er at det i dag brukes granulat på alle heilårsbaner, og det finnes ikke noe alternativ. Dette har vært kjent i flere år. Men selvfølgelig har fotballorganisasjonene og kunstgressleverandørene underkommunisert dette. Hvis kulturkontoret som i slike saker er faginstans for idretten og skal lage beslutningsunderlag for politikerne, ikke har kunnskap om kunstgressforurensing, lurer de politikerne til å gjøre feil vedtak. Politikerne har likevel ansvar for å tilegne seg kunnskap.

Når Samnanger kommune vedtok kunstgress på Hagabotnane Idrettsanlegg med kork som fyllmasse, gjorde de samtidig vedtak om at banen ikke skulle brøytes om vinteren. Men da er argumentet om mange flere brukstimer enn på naturgress ikke lenger relevant. Hvem er det da som presser på for kunstgress istedenfor en god naturgressbane?

Det kom en raport fra Rambøl, bestilt av Miljødepartementet i 2017. Raporten er om kartlegging og håndtering av granulater på kunstgressbaner. Denne er på 47 sider og legger grunnlag for et skriv fra Miljødepartementet. Dette er på åtte sider og gir en foreløpig god oversikt før instruks kommer ut.

Når Tom Leonsen på formannskapsmøtet referert i Os og Fusaposten 21.06.2017, sier at «Eg trur me klarer oss med dei resursane men no har», viser dette hvilken lav status miljøforurensing fra kunstgressbaner har i Os kommune.

Det er et fantastisk system som står bak salg og distribusjon av kunstgressbaner. Nå har man foreløpig gjort seg avhengig av kunstgressbaner. Jeg har utsagn fra kunstgressbaneeiere som sier at kvaliteten på kunstgress som leveres nå, har blitt dårligere og må skiftes oftere. I så fall er dette genialt og man får solgt mere kunstgress og granulat. Og det blir mere forurensing i naturen.

I en kommune i en av våre nabofylker ble det gjort en uoffisiell undersøkelse i forbindelse med kunstgressetablering. Den viste at det var noen få som absolutt ville ha kunstgressbane. Mange mente at det burde være som det var. Resten brydde seg ikke. Hadde vi tatt en lignende undersøkelse i Os kommune, tror jeg resultatet hadde vært det samme.

Jeg er glad for at flere andre kommuner håndterer dette på en seriøs måte. Jeg har vært med i samarbeid med sju kommuner, idrettsrettsråd og idrettslag der de velger å beholde naturgressbanene som et føre var-prinsipp. Og flere ser at her kommer en rekning som kommer til å svi. I en kommune samarbeider vi med idrettslaget, idrettsrådet og kommunen om å legge om fra kunstgress til naturgress.

Når jeg hører på «spesialister» i miljøforurensing, er jeg sikker på at om 10–12 år er kunstgressbaner historie. Og da kommer rekningen.

Idrettslagene gjør det de skal gjøre, skaper aktivitet. Men politikerne svikter, dette er likt både hos posisjon og opposisjon.

Einar Vevatne


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut