annonse

Lesarbrev: Får alle barn i Os delta?

308 barn
308 barn: - I Os vokser 308 barn opp i familier med dårlig råd. Dette tilsvarer nesten 7 prosent av alle barna i kommunen, skriver Synøve Linnea Halstensgård. (Foto: )

I Norge deltar de aller fleste barn og unge på fritidsaktiviteter. Men hva med de barna som holdes utenfor og ikke får sjansen til å være med?

Barrierene som gjør at mange barn ikke deltar på fritidsaktiviteter er blant annet penger, fordommer, mangel på informasjon og tilrettelegging. Og det er ikke tilfeldig hvilke barn som møter på disse hindringene.

I Os vokser 308 barn opp i familier med dårlig råd. Dette tilsvarer nesten 7 prosent av alle barna i kommunen. Disse barna vet hvordan det er å ikke få være en del av fellesskapet. Barna vi har snakket med andre steder i landet forteller at «det å være fattig i rike Norge er flaut og vanskelig». Andre har snakket med har fortalt oss at de har mistet venner fordi de ikke har mulighet til å gjøre de samme tingene som de andre barna. Noen sier at de later som de ikke har lyst til å spille fotball eller gå i en bursdag fordi de vet at foreldrene ikke har penger til å betale for det.

I kommunen deres bor det også barn med funksjonsnedsettelser. Vi vet at disse barna, rundt omkring i Norge, møter på ulike hindringer for å kunne delta på lik linje med andre barn.

Barn og unge som er nye i Norge og som blir bosatt i Os, får ikke alltid informasjon på et språk de eller foreldrene forstår. De får ikke vite om mulighetene til å delta.

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Fritidserklæringen som regjeringen har initiert slår fast at alle barn og ungdom i Norge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Os kommune skal oppfylle Fritidserklæringen, og sørge for at alle barn får delta. På fritidsarenaen treffer barn venner, bygger nettverk, finner ut av interesser og utvikler evner. Barn deltar på fotball, dans, korps, speider, turn eller ishockey. De er aktive på fritidsklubben, og de opplever mestring og har det gøy. Dette er positivt for barnas helse og bra for oss som samfunn. Derfor er det så viktig at alle barn får være med.

Vi vet at Os allerede har flere gode tiltak på plass. Dere har blant annet flere tilrettelagte fritidstilbud for barn og unge med funksjonsnedsettelser. Vi vet også at dere for tiden holder på å ruste opp lekeområder i skolegårder og boligfelt som gir barna i kommunen flere muligheter til å delta i uorganisert lek. Dette er bare eksempler på noe av det positive som skjer i kommunen deres, og vi håper dere fortsetter det gode arbeidet dere allerede gjør.

Kjære Os kommune, vi i Redd Barna har noen råd til dere. Barrierene som står i veien for at alle barn får delta kan dere gjøre noe med. Noen av de generelle rådene vi gir til norske kommuner er å etablere økonomiske støtteordninger som gir barn fra familier med dårlig økonomi muligheter, gi informasjon om fritidsaktiviteter på flere språk og å oppfordre de ulike fritidsaktørene til å lage inkluderende retningslinjer. Til sist, og ikke minst, snakk med barna og ungdommene i kommunen om hva slags utfordringer de møter på, og hva for løsninger de har.

Vi har stor tro på at Os vil ta tak i utfordringene sine og skape inkluderende fritidsarenaer for alle barn, uansett sosial og økonomisk status og handicap.

Sammen skaper vi et samfunn som er på lag med alle barn!

Synøve Linnea Halstensgård

Kampanjerådgiver i Redd Barna

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut