annonse

Lesarbrev: Nasjonal lærernorm - men ikke i Os?

Gode relasjoner
Gode relasjoner: Vi vet fra omfattende forskning at gode elev–lærer-relasjoner er en av de sterkeste enkeltfaktorene for læring og trivsel i skolen. (Foto: Illustrasjon)

Barna i Os kommune har krav på like god lærerdekning som barna i resten av landet.

Fra og med skoleåret 2018-19 innføres en norm for lærertetthet i ordinær undervisning. Normen slår fast at det fra høsten 2018 skal det være minst én lærer per 16 elever på 1.-4. trinn og minst én lærer per 21 elever på 5.-10. trinn på skolenivå.

I Os kommune mangler vi omlag 14 lærerstillinger (kan bli ytterligere justeringer) for å kunne innfri denne normen før 1. august 2018. Utdanningsforbundet Os stiller seg derfor undrende til at formannskapet i sist møte, 8. mai, vedtok at Os kommune kun gir rom for å tilsette fire nye lærere for å komme denne normen i møte dersom ikke staten gir sentrale midler til flere stillinger.

Utdanningsforbundet har gjennom mange år arbeidet for å få nasjonale minimumskrav til lærertetthet på skolenivå. Våre fagmiljø støtter bredt oppunder budskapet – ingen elever er like, men alle lærer best når de blir sett.

Fra et profesjonsperspektiv er vi forpliktet til å si ifra når kvaliteten i skolen blir underordnet økonomiske hensyn. Som representanter for profesjonen har vi også ansvar for å gi skolefaglige råd til både sentrale og lokale politikere.

• Vi vet fra omfattende forskning at gode elev–lærer-relasjoner er en av de sterkeste enkeltfaktorene for læring og trivsel i skolen.

• Vi erfarer at dagens ordning fører til at mange lærere har alt for mange elever som de skal følge opp.

• Vi vet at i kampen om alt for knappe ressurser taper det som ikke er lovpålagt.

Å bygge opp gode relasjoner mellom lærer og elev er et tidkrevende arbeid, og en lærernorm vil være et viktig skritt på veien for å sikre at lærerne får nok tid til hver elev. Det er for øvrig samme erkjennelse som vi også finner igjen i ledelseslitteraturen – hvis omsorgsspennet blir for stort begrenses muligheten til å bygge gode relasjoner mellom ledere og ansatte, og 12-15 ansatte pr leder blir ofte trukket frem som en forsvarlig norm i denne sammenheng.

Utdanningsforbundet Os mener at barna i Os kommune har krav på like god lærerdekning som barna i resten av landet og vi stiller oss undrende til om lokale politikere har myndighet til å overprøve en nasjonal vedtatt norm.

Styret

Utdanningsforbundet Os

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut