annonse

No blir det bøter

: (Foto: )

Politiet har dei siste månedene gitt ei rekkje munnlege åtvaringar til personar som har køyrd mot oppsett skilting i Os sentrum.

Det er i dag skilta Innkøyring forbode i sentrum i perioden kl. 23-06, med underskilt: Gjeld ikkje taxi, varelevering og fastbuande.

Politiet har dei siste månedene gitt ei rekkje munnlege åtvaringar til personar som har køyrd mot oppsett skilting.

- Vi ser, særleg i helgene, at det framleis er mange som ikkje følgjer skiltinga og trafikken er aukande, seier politioverbetjent Audun Hadler-Olsen.

Politiet vil derfor framover reagera med skriftlege bøter, kr 5.350 for køyring i strid med skiltinga.

jostein@osogfusa.no

Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut