annonse

Prosjekt på Vinnes: – Utan sauen hadde heile Vinnesholmen vore skog

EIT DUSIN ÅR SEINARE
EIT DUSIN ÅR SEINARE: Den 22 mars 2007 vart gjerdet sett opp på ein 5*5 meter stor flekk i utmarka på Vinnesholmen. Torsdag fekk villsauene tilbake den vesle flekken, som tydeleggjer kva som skjer hvis ikkje ein tek vare på landskapen. (Foto: Karoline Forselius.)
KREATIVE REKTORER
KREATIVE REKTORER: Til venstre står noverande rektor Hein Bondevik, saman med pensjonert rektor Dagfinn Solberg. Sistnemnde var initiativtaker til det kreative prosjektet. (Foto: )
BEITEOMRÅDE
BEITEOMRÅDE: Fusa kommune eig Vinnesholmen, og sauebeitet er ein viktig del av økosystemet på holmen. Skiltet seier sitt, her er det sauen som kjem først. (Foto: )
VIKTIGE BIDRAGSYTARAR
VIKTIGE BIDRAGSYTARAR: Villsauen på Vinnesholmen veit nok ikkje kor viktig han er for kulturlandskapet. Dei milde dyra let gjerne born og vaksne koma på besøk for å sjå økosystemet på holmen. (Foto: )
OPE LANDSKAP
OPE LANDSKAP: Då elevane for snart 13 år sidan sette opp gjerdet var det kun gras på den lille flekken. Dette biletet er teken våren 2008, og dåverande elev Mia Lie nyt synet av prosjektet. (Foto: Vinnes friskule.)

+ I over 12 år har Vinnes friskule hatt eit prosjekt gåande. – Her ser ein kva som skjer om ikkje nokon tar vare på kulturlandskapet.

  • BKaroline Forselius


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut