annonse

Skal læra born å vera trygge i sjøen

Kursing
Kursing: Renate Bastiansen, Mariann Søreide, Nina Aasen, Jona Iris Hjaltested og Vibeke Hufthammer såg ut til å kosa seg på Coasteering-kurs. (Foto: Camilla Ianke)

Å ta del i gratis symjing på Os lét seg ikkje gjera for Søre Øyane Naturbarnehage, men no er dei i gang med noko som er minst like viktig.

Benjamin Søgnen Olsen

Dagleg leiar i barnehagen, Kjersti Ellingsen, kom heim frå ein friluftskonferanse før sommaren med stjerner i augo. Ho hadde fått høyra om Coasteering (sjå faktaboks), og tenkte at det var midt i blinken for Søre Øyane Naturbarnehage. No er dei vaksne kursa, og barnehagen byggjer vidare på sitt maritime preg.

– Me ligg her med tilgang på sjø overalt. Etter at eg kom heim foreslo eg for pedagogane at vi skulle starta med Coasteering, der hovudfokus er å gjera born trygge i vatn, spesielt sjø, ved hjelp av leik og vasstilvenning, seier Ellingsen.

For kostbart

Styret i barnehagen har hatt lyst til at borna skulle få ta del i den gratis symjeopplæringa i Os i regi av departementet som starta opp for to år sidan, men det har vore vanskeleg å få til.

– Det er barnehagar i Os som kan nytta dette. Vi kan ikkje. Det blir for kostbart å leiga buss. Men eg meiner at det vi skal gjera er minst like viktig som å vera i eit basseng. Sjølv om vi bur i Øyane, er det ikkje alle familiar som har båt eller alle born som får vera med og læra.

Frå før av har barnehagen sjø- og naturlivgruppa som er for dei eldste. I naturlivgruppa blir borna kjende med nærmiljøet og får sjå kvar ting kjem frå, og dei er med på aktivitetar i fjæra.

Trengjer utstyr

Det var tenkt at Coasteering også skulle vera for dei eldste borna, men etter kurset denne veka, har dei vaksne ombestemt seg.

– Det er ikkje noko problem for fireåringane å delta. No skal vi berre få oversikt over kva utstyr vi treng. Det er i alle fall hjelmar, våtdrakter, badesko og redningsvestar. Vi har redningsvestar, men dei er ikkje passande til dette. Så må vi få godkjenning frå foreldra, seier Ellingsen.

Coasteering-aktivitetar ser Ellingsen føre seg at kan bli ein aktuelt ein eller to gonger i veka i barnehagen.

– Vi vil rullera på ungane. Vi har totalt 68 born her. 13 er førskuleborn. Dei skal koma i gang først, så skal vi få plass til fireåringane innimellom, seier Ellingsen.

Dette ønskjer barnehagen at coasteering skal bli for dei:

* Primært eit tilbod til dei eldste borna som har «Sjø – og Naturliv»

* Ein unik måte å oppleva naturen på, vi går på tur i sjøen

* Gjera borna trygge i vatn, spesielt i sjø

* Fokus på leik og vanntilvenning

* Borna skal læra å forflytta seg føremålstenleg i vatn og på land (hoppa, symja, klatra og gå)

* Borna skal oppleva og læra å koma seg frå vatn til land under varierande forhold (for eksempel brygge, kai eller svaberg)

* Auka kunnskap om livet i fjæra

* Gje kunnskap om miljøvern * Plukka boss, bidra til strandryddingKlikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut