annonse

Skal læra born å vera trygge i sjøen

Kursing
Kursing: Renate Bastiansen, Mariann Søreide, Nina Aasen, Jona Iris Hjaltested og Vibeke Hufthammer såg ut til å kosa seg på Coasteering-kurs. (Foto: Camilla Ianke)

Å ta del i gratis symjing på Os lét seg ikkje gjera for Søre Øyane Naturbarnehage, men no er dei i gang med noko som er minst like viktig.

Benjamin Søgnen Olsen

Dagleg leiar i barnehagen, Kjersti Ellingsen, kom heim frå ein friluftskonferanse før sommaren med stjerner i augo. Ho hadde fått høyra om Coasteering (sjå faktaboks), og tenkte at det var midt i blinken for Søre Øyane Naturbarnehage. No er dei vaksne kursa, og barnehagen byggjer vidare på sitt maritime preg.

– Me ligg her med tilgang på sjø overalt. Etter at eg kom heim foreslo eg for pedagogane at vi skulle starta med Coasteering, der hovudfokus er å gjera born trygge i vatn, spesielt sjø, ved hjelp av leik og vasstilvenning, seier Ellingsen.

For kostbart

Styret i barnehagen har hatt lyst til at borna skulle få ta del i den gratis symjeopplæringa i Os i regi av departementet som starta opp for to år sidan, men det har vore vanskeleg å få til.

– Det er barnehagar i Os som kan nytta dette. Vi kan ikkje. Det blir for kostbart å leiga buss. Men eg meiner at det vi skal gjera er minst like viktig som å vera i eit basseng. Sjølv om vi bur i Øyane, er det ikkje alle familiar som har båt eller alle born som får vera med og læra.

Frå før av har barnehagen sjø- og naturlivgruppa som er for dei eldste. I naturlivgruppa blir borna kjende med nærmiljøet og får sjå kvar ting kjem frå, og dei er med på aktivitetar i fjæra.

Trengjer utstyr

Det var tenkt at Coasteering også skulle vera for dei eldste borna, men etter kurset denne veka, har dei vaksne ombestemt seg.

– Det er ikkje noko problem for fireåringane å delta. No skal vi berre få oversikt over kva utstyr vi treng. Det er i alle fall hjelmar, våtdrakter, badesko og redningsvestar. Vi har redningsvestar, men dei er ikkje passande til dette. Så må vi få godkjenning frå foreldra, seier Ellingsen.

Coasteering-aktivitetar ser Ellingsen føre seg at kan bli ein aktuelt ein eller to gonger i veka i barnehagen.

– Vi vil rullera på ungane. Vi har totalt 68 born her. 13 er førskuleborn. Dei skal koma i gang først, så skal vi få plass til fireåringane innimellom, seier Ellingsen.

Dette ønskjer barnehagen at coasteering skal bli for dei:

* Primært eit tilbod til dei eldste borna som har «Sjø – og Naturliv»

* Ein unik måte å oppleva naturen på, vi går på tur i sjøen

* Gjera borna trygge i vatn, spesielt i sjø

* Fokus på leik og vanntilvenning

* Borna skal læra å forflytta seg føremålstenleg i vatn og på land (hoppa, symja, klatra og gå)

* Borna skal oppleva og læra å koma seg frå vatn til land under varierande forhold (for eksempel brygge, kai eller svaberg)

* Auka kunnskap om livet i fjæra

* Gje kunnskap om miljøvern * Plukka boss, bidra til strandryddingKlikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.