annonse

Tilskot til private idrettsanlegg: Tok til orde for å vidareføra den såkalla Fusa-modellen

Vil vidareføra ordninga
Vil vidareføra ordninga: Mikal Leigland (Sp) ba om ei vidareføring av fusingane si ordning. Samstundes understreka han at det må vera ei maksgrense for kor mykje kommunen kan bidra med per tiltak. Biletet er frå eit møte i Fusa formannskap. (Foto: Arkiv, Camilla Kvamme)

+ I Fusa har ein finansiert investeringar i private idrettsanlegg med 1/3 eigenkapital, 1/3 tippemidlar og 1/3 kommunalt tilskot. Slik vil Mikal Leigland (Sp) ha det i Bjørnafjorden også.

Camilla Kvamme


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut