annonse

Tollaneset: – Skal vi verkeleg betala 1,8 millionar til ein utbyggjar som ikkje har kome i gang?

Må vi eiga?
Må vi eiga?: Fusa formannskap er samd i at saka må venta til områdeplanen er ferdig handsama. Mikal Leigland (Sp) stilte også spørsmål ved kommunen sin medverknad i prosjektet. – Om vi eig arealet eller ikkje, er eigentleg ganske uvesentleg. Det som er vesentleg, er kva som skjer på arealet, sa han. (Foto: Camilla Kvamme)

+ Avtalen mellom Fusa kommune og Tollaneset Eigedom AS vert ikkje underteikna før områdeplanen er godkjent.

Camilla Kvamme


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut