annonse

Tømmerkai: Kan løysa fleire floker med storsatsing på Samnøy

Tømmerkai
Tømmerkai: I planforslaget er det lagt til rette for ny tømmerkai vest i området. Kaien har ei total lengde på inntil 120 meter, og eit areal på ca. 6.500 kvadratmeter. I tillegg er det sett av areal til fortøyingsfeste og hamneområde i tilknyting til kaien. (Foto: Illustrasjon, Byggadministrasjon Harald Bjørndal AS)

+ Bør Fusa kommune konsentrera seg om leggja til rette for ein ny, regional tømmerkai, eller etablera nye næringsareal i tilknyting til kaien i tillegg?

Camilla Kvamme


Klikk for å sjå kommentarar ()

Her kan du fritt koma med synspunkt og informasjon. Me krev fullt namn. Då blir det meir interessant for andre å lesa det du skriv. Trakassering, truslar, hatske meldingar eller reklame er ikkje godteke på osogfusa.no. Falske profiler blir utestengde. Ver sakleg og vis respekt når du kommenterer.

Vil du ha nyheitsbrev frå Os & Fusaposten?

* må fyllast ut