1. juni: Kurset må gjennomførast innan 1. juni 2023. Foto: Torstein Bøe / NTB/ NPK

Snart må ein ha eige sertifikat for å køyra fort på sjøen

Båtførarar må på kurs før neste sommar.

Alle båtførarar som køyrer fritidsbåtar eller vasscooterar som har moglegheit til å oppnå ein fart på over 50 knop, må gjennomføra kurset innan 1. juni 2023. Kursinga til høghastigheitsbeviset startar opp i slutten av juni i år og består av ein teoretisk del, ein praktisk del og ei teoretisk prøve. 50 knop svarar til om lag 92 kilometer i timen.

Det blir òg 18-års grense for å køyra for å køyra raske båtar..