Retorikk: Det er forkastelig at abortmotstanderne bruker en slik retorikk. Foto: Privat

Abort, drap og fordømmelser

Et lovlig medisinsk inngrep har ingenting med drap å gjøre.

Jeg hadde ikke tenkt å skrive mer om abort, særlig med tanke på Lina Kristina Tennefoss Vatshelle og hennes påkjenninger den siste tiden. Men jeg tyr likevel til tastaturet på grunn av et innlegg av Torgeir Nilsen i denne avisen 22.06.21. Der bruker han en uansvarlig retorikk, som jeg tar sterk avstand fra. I tillegg vil jeg si til de kvinnene som har tatt abort eller vurderer det: La dere ikke bli påvirket av en liten, fanatisk gruppe med abortmotstandere.

Les også
En fordømmende prest?
Les også
Sogneprest Ekerhovd bør bli fratatt sitt embete

Jeg er overasket over at Torgeir Nilsen tar på seg legefrakken i denne saken. Det vil være mer troverdig hvis du tok på deg misjonshatten eller en konservativ bedehushatt. Da vil leserne forstå bakgrunnen for dine synspunkter. Personlig er jeg ateist, og har vært det så lenge jeg kan huske. Og jeg vil legge til at jeg respekterer andre tros- og livssynssamfunn, selv om jeg tviler på at det er gjensidig.

Men så til kjernen i denne saken. I dag er det lov å ta selvbestemt abort inntil uke 12, deretter er det en nemnd som avgjør om kvinnen får avbryte svangerskapet. Ett politisk parti foreslår å utvide denne tiden til uke 22, men det er lite sannsynlig at det vil skje. Resultatet som jeg tror politikerne vil lande på, er selvbestemt abort til uke 18, og fjerne de uverdige nemndene.

I medisinsk terminologi heter det et embryo fra egget blir befruktet og frem til uke 8. Da blir embryoet kalt et foster, og jeg antar at ytterst få i legestanden vil kalle fosteret for et barn i disse stadiene. Det er riktig at embryoet har en form for puls i uke 5-6, da er det hjerterøret som trekker seg sammen, og i uke 10 er hjertet ferdig utviklet. I uke 23 kan det være mulig å føde et levedyktig barn, men ofte fører det med seg store helseproblemer for disse barna, særlig lungeproblemer.

Les også
— Eg kan ikkje vera medlem av statskyrkja når prestar flaggar meiningane sine på ein så brutal måte
Les også
— Eg er ikkje ute etter å ta Lina eller andre i hennar situasjon. Det er vedtaket eg reagerer på

I Norge er drap straffbart, og som oftest fører det til strenge straffer. Et lovlig medisinsk inngrep har ingenting med drap å gjøre. Det er forkastelig at abortmotstanderne bruker en slik retorikk.

Det er moren alene som skal bestemme om hun vil avbryte svangerskapet, og ingen andre har rett til blande seg inn i denne avgjørelsen, eller å fordømme denne kvinnen. Vi har ytringsfrihet i Norge, og alle har rett til å ytre seg i slike saker som privatpersoner. Men her mener jeg at særlig de ansatte i Den Norske kirke bør trå forsiktig. De bør følge sine stillingsinstrukser, med de lover, normer og regler som gjelder. De kjenner jeg ikke til, så her ber jeg arbeidsgiveren komme på banen for å avklare hvilke friheter en prest og andre ansatte har i sitt embete. Kan de fordømme mennesker som holder seg til norsk lov?

Terje Navdal