Hvorfor: Jeg er veldig enig i at vi, til enhver tid, skal forholde oss til regler og forskrifter. Men hvorfor enerett og hvorfor de tariffer som er utarbeidet? Foto: Benjamin Søgnen Olsen

BIR - en monopolbedrift

Utifra opplevelser jeg ser andre kunder i vår kommune har med vår fellesleverandør BIR, og hva jeg selv har opplevd i kontakt med denne virksomheten, så må jeg stille meg noen spørsmål.

Er de til for seg selv eller for oss som kunder ?

Trenger dagens samfunn en monopolist ?

Les også
Opp denne bakken forventar BIR at Karin (83) og Svanhild (70) skal dra bosspanna sine
Les også
— Dette handlar hundre prosent om trafikktryggleik - ingenting anna

Trenger jeg en leverandør som i tidligere korrespondanse forteller meg at jeg skal betale til dem for mitt avfall, men jeg kan levere til mine naboer?

Trenger vi en leverandør som plutselig stopper å kjøre på veier, som de i alle år tidligere har kjørt på, med det resultat at eldre får urimelig lang distanse med sine bossdunker?

Heldigvis så synes det å være en løsning på gang for de eldre med lang vei, men da etter at kommunen med ordfører engasjerte seg. Men det er forunderlig at det er nødvendig å gå veien om kommune og ordfører for å finne fornuftige løsninger som gagner både BIR og BIR sine kunder. BIR burde gå i dialog med den enkelte kunde og være løsningsorientert.

Les også
Lindborg reagerer på handsaminga av damene i Laksavegen - har ringt konsernsjefen i BIR
Les også
BIR tek sjølvkritikk og skal på ny synfaring i Laksavegen og Torkjelsvegen

Er det en slik leverandør vi ønsker å ha ?

Jeg skal ikke utbrodere dette særlig mer, enhver får selv gjøre sine egne tanker om dette.

I Os og Fusaposten 13. november får vi en "leksetime" av kommunikasjonsssjef i BIR, Eva Skjold.

- Alle med fast bustadadresse må betale renovasjonsgebyr, jf. Forurensingsloven

- Kommunen skal sørge for innsamling av husholdningsavfall, jf. Forurensingsloven § 30 første ledd

Artikkelen held fram under annonsen.

- Kommunen har gitt det interkommunale selskapet BIR enerett på innsamling av husholdningsavfall

Basta

Les også
BIR-saka: Får store konsekvensar for bebuarane i Torkjelsvegen

Jeg er veldig enig i at vi, til enhver tid, skal forholde oss til regler og forskrifter. Men hvorfor enerett og hvorfor de tariffer som er utarbeidet; og hvorfor er det så vanskelig å finne praktiske og fornuftige løsninger innenfor de overordnede forskrifter som gjelder?

Er det ikke andre leverandører i vårt samfunn som også kan levere på disse premissene og kanskje med andre tariffer som er mer tilpasset den enkeltes mengder?

Det er denne eneretten som jeg møter når jeg forteller dem at jeg, p.g.a. mye reisefravær, har svært begrenset avfalllsmengde.

Siden jeg flyttet inn på Strandli i mai 2019 har jeg på hentedager fått satt ut bossdunken med restavfall 3 ganger og med kun 2 poser hver gang. I tillegg har jeg levert 1 og en halv sekk med plast og 1 dunk med papir. Det blir dyre poser.

Men det er ikke prisen alene som er min bekymring. Størst bekymring har jeg i forbindelse med å avlevere avfall. Svært ofte er jeg ikke hjemme på hentedager og da må jeg ta med meg avfallet når jeg reiser. I den anledning søkte jeg om å få nøkkel til hyttecontainere som står 50 meter i luftlinje fra huset. Det var da jeg fikk det geniale svar at jeg burde finne løsninger med naboer. Altså betale til BIR, men levere til naboer.

Som skrevet til BIR tidligere så har jeg flotte naboer som alle "vil kunne gi meg en hånd" når jeg trenger det. Men siden min reisevirksomhet er så omfattende så føler jeg at det blir helt feil å "bruke" mine naboer permanent.

De permanente løsninger må jeg finne hos min leverandør og ikke andre. Det er da jeg møter en monopolbedrift. BIR viser ikke vilje til å finne løsninger for meg. I følge deres tariffer, er jeg husholdningskunde. Tilgang til hyttekontainer kan jeg ikke få. Synes BIR det er OK at en kunde må finne andre løsninger for sitt avfall, noen ganger ta det med på reiser og finne egnede offentlige avfallsdunker Forstå det den som kan, når løsningen er rett utenfor vinduene på Strandli.

Jeg har helt til nå hatt en hytte på fjellet i Voss kommune. Hytten ligger i et vidstrakt hytteområde og langs stølsveien gjennom feltet ble det av grunneierene satt opp 3 bossbuer. Her kunne vi levere papir, restavfall, plast og batterier - sortert. Grunneierne vekslet på å hente avfallet med traktor og leverte avfallet på gjenvinningsstasjonen til Indre Hordaland miljøverk (IHMV) på Voss. Der ble det betalt etter vekt og mengde og vi som hytteeiere fikke en årlig faktura.

Artikkelen held fram under annonsen.

Etter mange år med en slik rutine, som alle var fornøyd med, så ble det politisk besluttet at IHMV skulle stå for all renovasjon i hyttefeltet. Bossbuene skulle fortsatt brukes og i tillegg kom det containere nede ved hovedveien. Renovasjonsgebyret ble 3-delt avhengig av avstand fra stølsvei, størrelse på hytten og om hytten hadde strøm. Alt dette er greit, men det som ikke ble greit, var at den årlige prisen vi skulle betale. For mitt vedkommende, ble over det dobbelte. Jeg hadde ikke mer avfall enn tidligere, men nå skulle den vanlige posen med restavfall for en helg på hytten bli over dobbelt så dyr. Hvorfor?

Tilbake til Strandli og BIR.

Jeg undres og har problener med å forstå at en bedrift med enerett ikke kan tilpasse seg enkelte kunders behov. Selvfølgelig skulle jeg hatt nøkkel til hyttecontainer som står 50 meter i luftlinje fra huset. Det hadde løst mange av mine problemer. Det ville for alle parter vært en fornuftig løsning, men jeg møter en monopolist som ikke ser meg som kunde. Samme hvilke problemer jeg har med avlevering av avfall, så er jeg en husholdningkunde.... basta.

Kommunen burde åpne for andre leverandører som kan hente avfall i konkurranse med BIR og levere etter vekt og mengde på de store avfallanleggene som finnes i bergensregionen.

Jeg er ikke det minste i tvil om at også de kan utføre disse tjeneste i h.h.t. Forurensingsloven.

Det er jo allerede i dagens samfunn komkurranse om industriavfall. La BIR få konkurranse også når det gjelder husholdningsavfall. Det kan være til det beste både for BIR og vi som innbyggere i kommunen.

Tor Reinhard Torvund

Strandli/Strandvik