Ansvarsfull: Jobben i fylket må også være en relativt ansvarsfull jobb. Jeg tror ikke disse to jobbene lar seg kombinere.

Det er umulig å utføre begge jobbene på en tilfredsstillende måte

Visst vet vi at Terje Søviknes har stor arbeidskapasitet, men jeg regner med at jobben som ordfører ikke akkurat er noen 9 til 16-jobb.

Jeg har registrert at Terje Søviknes får over 1 million kroner som ordfører i Bjørnafjorden kommune og rundt 800.000 kroner fra fylkeskommunen. Visst vet vi at Søviknes har stor arbeidskapasitet, men jeg regner med at jobben som ordfører ikke akkurat er noen 9 til 16-jobb. Jobben i fylket må jo også være en relativt ansvarsfull jobb. Jeg tror ikke disse to jobbene lar seg kombinere.

Les også
Vart utfordra på 'dobbel betaling' som ordførar og fylkespolitikar. Slik svara Terje Søviknes

Han skal for eksempel delta på møter i begge stillingene, men han kan jo ikke delta på to møter samtidig. Han skal være tilgjengelig på kontoret på Os for å løse daglige oppgaver. Det kan han ikke være når han utfører den andre jobben.

Artikkelen held fram under annonsen.

Selv om han har stor arbeidskapasitet, som han uttalte til media, kan han bare delta på ett møte om gangen, og gjøre én oppgave av gangen. Vi er riktig nok kommet langt med digitale møter, men han kan for eksempel ikke sitte på et fysisk møte på den ene jobben, og et digitalt møte på den andre jobben samtidig. Så langt tror jeg ikke vi er kommet enda.

Han kan selvsagt til en viss grad lese seg opp på saksdokumenter på nattestid. Spørsmålet jeg stiller meg, er hvem som skal utføre jobben i Bjørnafjorden kommune når han er i fylkeskommunen og hvem skal gjøre jobben i fylkeskommunen når han er på kommunehuset i Bjørnafjorden. Jeg er helt sikker på at det er umulig å fylle begge jobbene på en tilfredsstillende måte.

En million kroner for ordførerjobben i Bjørnafjorden kommune samtidig som han skal skjøtte verv i fylkeskommunen som gir 800.000, synest jeg er i overkant, når vi ser på økonomien til kommunen, som for eksempel har planer om å legge ned legevakten i Eikelandsosen.

Sigfred Normann Rosvold