Håp om kraftig endring: SV hadde håpet at et skifte i kommunen ville føre til en kraftig endring i strandsonepolitikken med en mye mer restriktiv holdning, men dessverre ser ikke det ut til å være tilfellet så langt. Foto: Camilla Kvamme

Det tillates fremdeles for mye bygging i strandsonen

Strandsonen i kommunen, spesielt på Os-siden, er allerede utbygd mer enn den burde og den er under stadig press for videre utbygging.

I mer eller mindre hvert eneste møte i Plan- og bygningsutvalget blir det behandlet dispensasjonssøknader for oppføring av naust og hytter i strandsonen. I forrige PBU-møte ble det også behandlet flere innspill til kommunedelplanen med ønsker om nye naust- og hytteområder i strandsonen i Os-delen av kommunen.

SV hadde håpet at et skifte i kommunen ville føre til en kraftig endring i strandsonepolitikken med en mye mer restriktiv holdning, men dessverre ser ikke det ut til å være tilfellet så langt. Enkelte saker som Frp og Høyre sier ja til, har blitt stoppet, men Ap og Sp har sagt ja til mange nye naust og til opprettelsen av nye naustområder i den nye kommunedelplanen, og dermed fortsetter nedbyggingen av strandsonen. Et annet eksempel er Tollaneset. Dette er den siste delen av naturlig strandsone langs kysten i selve Eikelandsosen og burde bevares. Også her stemte Ap og Sp for å slippe utbyggere til i strandsonen.

SV har også sagt ja til enkelte naust som har vært oppe til behandling i PBU, men det er unntakene hvor det er gode argumenter for å si ja. Vi mener det er viktig å legge seg på en restriktiv linje for å sørge for at strandsonen vil være tilgjengelig for allmennheten også i fremtiden, og vi tror at det allerede er nok naust i kommunen, om alle naustene faktisk ble brukt som naust. Problemet er at alt for mange naust blir brukt som fritidsboliger og at mange som faktisk ønsker et naust til båtutstyr, rett og slett blir priset ut. Jo flere naust som brukes ulovlig som fritidsboliger og jo mindre sjans det er for å bli tatt, desto dyrere blir naustene.

For å sørge for at naustene blir brukt til det de er ment til, kommer SV til å jobbe for flere tilsyn, slik at ulovlig bruk av naust opphører. SV vil også jobbe for at nye naust bygges med en slik størrelse og stil at det minsker sannsynligheten for at de brukes som fritidsbolig. Lavere takhøyde, slik at andre etasje ikke har full ståhøyde, ingen takark med vindu, og begrensninger på antall vinduer og størrelse er eksempler på tiltak som vil minske sannsynligheten for at et naust brukes som fritidsbolig.

SV har full forståelse for at de som har kjøpt naust for å bruke det som hytte vil føle at det er urettferdig om man nå strammer inn, men det at Frp og Høyre har unnlatt å følge dette opp på Os-siden av kommunen, kan ikke alene være en god nok grunn til at vi skal se bort ifra det faktum at bruken som hytte strider mot det det er søkt om og det området er regulert til.

De som var bekymret for at kommunen skulle bli en «nei-kommune», kan så langt ta det helt med ro. Det har blitt en liten korrigering og enkelte søknader om tiltak i strandsonen får nei, men det store flertallet får fremdeles ja. Ønsker man en videre nedbygging av strandsonen, kan man altså like godt stemme på Ap eller Sp som H eller Frp. Er man derimot bekymret for utviklingen i strandsonen og ønsker å ta vare på mer av den for allmennheten sine interesser, bør man stemme SV.

Asle Olsen

SV