Rimelig: Kostnader ved senkomplikasjoner vil ramme Bjørnafjorden økonomisk, og da er det en rimelig investering og forebyggende å opprettholde dette tilbudet. Foto: Illustrasjon

Diabetesteamet i Bjørnafjorden og Samnanger MÅ opprettholdes

Det interkommunale diabetesteamet er et svært godt tilbud for personer med diabetes, både type 1 og type 2 diabetes

Diabetesforbundet Midthordland (lokallag for Bjørnafjorden og Samnanger) har hørt at leiinga i Bjørnafjorden kommune har foreslått å legge ned Diabetesteamet i neste års budsjett.

Styret i Midthordland reagerer sterkt på dette og vil på det sterkeste fraråde nedlegging. Tilbudet må opprettholdes. Det interkommunale diabetesteamet er et svært godt tilbud for personer med diabetes, både type 1 og type 2 diabetes.

Det er rundt 1.600 personer med diabetes i Bjørnafjorden og Samnanger. Itillegg er det mange med uoppdaget diabetes (mørketall).

Mange med diabetes type 2 har i dag et godt tilbud gjennom diabetesteamet og trenger da sjeldnere time til lege og spesialisthelsetjenesten på sykehus. Egenbehandling ved diabetes er en viktig del av diabetesbehandlingen, og da er det viktig med et diabetesteam. Dersom tilbudet vert lagt ned, vil dette føre til dårligere diabetesbehandling for de som har brukt diabetesteamet.

Diabetesteamet er også viktig for personer med type 1 diabetes. Selv om de bruker spesialisthelsetjenesten, har mange også nytte av teamet.

En diabetessykepleier har som navnet tilsier, ekstra kompetanse på diabetes. Derfor er det viktig som en del av diabetesomsorgen i Bjørnafjorden kommune å opprettholde dette tilbudet. God diabetesbehandling er viktig i forebygging av senskader hos oss med diabetes.

Senkomplikasjoner ved diabetes kan være mange - blant annet hjerte-kar-sykdom og nerveskader i øyne og føtter. Kostnader ved senkomplikasjoner vil ramme Bjørnafjorden økonomisk, og da er det en rimelig investering og forebyggende å opprettholde dette tilbudet.

Diabetesforbundet Midthordland har et godt samarbeid med diabetesteamet. Vi har brukt diabetessykepleier Trine Langeland Skogheim som foredragsholder ved mange av våre arrangement.

Vi håper på vegne av alle med diabetes i Bjørnafjorden at dette tilbudet kan fortsette og at dere finner midler til dette i budsjettet for 2021.

Anja Tysseland

Artikkelen held fram under annonsen.

Leder

Ingjerd M. Sund

Nestleder.

Styret i Diabetesforbundet Midthordland