Flere problemer: Det er flere problemer med denne saken som gjorde det uaktuelt for SV å støtte framlegget. Foto: Camilla Kvamme

Direkte ufint av ordføreren

Det er direkte ufint av ordføreren å antyde at vi som stemte imot ikke er opptatt av trygghet og styring.

Det er blitt sagt mye om søndagen vedtak allerede. Jeg tenkte jeg skulle rette opp i en del feil som blir gjengitt av ordfører og varaordfører, samt forklare hvorfor SV stemte imot dette forslaget.

 Jeg vil gjerne begynne med den mest alvorlige påstanden, som ordføreren selv kom med, at dette dreier seg om trygghet og styring. Per nå er begge deler fullstendig feil, og det vet ordføreren selv også.

I saksdokumentene står det ikke nevnt med ett eneste ord at dette er viktig for hverken trygghet eller styring. På sikt kan det bli nødvendig å flytte flere saker til formannskapet for å sikre styring, men per dags dato er dette ikke en utfordring. Jeg mener det er direkte ufint av ordføreren å antyde at vi som stemte imot ikke er opptatt av trygghet og styring.

Varaordføreren har påstått at denne saken har vært behandlet i formannskapet, hvor man samlet ble enige om å sende den videre til kommunestyret. Noe som også er helt feil. Under et orienteringsmøte for formannskapet tok enkelte representanter til orde for at man kanskje burde delegere alt ansvaret over til dem, men det var ingen sak forberedt på dette og det var ingen ordentlig debatt om tema. Ei heller sa alle seg enige.

Det har også kommet påstander om at administrasjonen ønsket dette, noe det ikke står noe om i sakspapirene i det hele tatt. Tvert imot så sa kommunedirektøren at dette var en politisk avgjørelse, noe som tyder på at administrasjonen ikke har hatt noen sterke meninger om dette.

Les også
I desse dagar er det fellesskapet framfor alt!

Det er flere problemer med denne saken som gjorde det uaktuelt for SV å støtte framlegget. Det første problemet var prosess. Ved alle vanlige saker så er det rom for en god politisk debatt hvor man argumenterer for sine standpunkt og man fremmer gjerne alternative framlegg i løpet av debatten etterhvert som man får mer informasjon. I denne saken har det derimot ikke vært noen som helst debatt. Vi fikk et framlegg til vedtak og fikk beskjed om å stemme ja eller nei. Ingen debatt og ingen forklaring utover det som står i sakspapirene. Dette hadde vært problematisk selv om sakspapirene hadde gode argumenter, men når sakspapirene i tillegg er blottet for gode argumenter så blir det helt umulig å støtte framlegget.

Det bringer oss videre til problem nummer to; argumentene for å delegere alle fullmakter til formannskapet. I sakspapirene er det egentlig kun ett argument, og det er at det er vanskelig å sørge for at alle de 35 representantene får slippe til i et digitalt kommunestyremøte. Og løsningen på dette er visstnok å bare ikke ha kommunestyremøter. Man er altså redd for at ikke alle slipper til, derfor sender man alt til formannskapets 10 medlemmer og sørger for at flertallet ikke slipper til. Det er en mildt sagt elendig løsning på en hypotetisk utfordring. Jeg er ikke særlig bekymret for at politikere som ønsker å snakke ikke skal klare å slippe til når de ønsker det. Problemet er vel oftere det motsatte.

Problem tre er vedtakets omfang. Både lengden på fem måneder og det faktum at absolutt alt skulle delegeres til formannskapet er problematisk. Det stod som sagt ingenting i sakspapirene om at dette var nødvendig, men det var altså dette som var foreslått. 

SV er villig til å diskutere delegering av saker til formannskapet om det skulle bli nødvendig, men man må nesten ha en diskusjon, ikke bare komme med et ferdig vedtak uten gode argumenter og forvente at SV støtter dette. Spesielt når sakspapirene på ingen måte viser at det er nødvendig.

For å være helt ærlig så er jeg skuffet over måten denne saken er blitt håndtert på av ordfører og varaordfører. Det er dårlig politisk håndverk å sende ut en sak til avstemming hvor man trenger et enstemmig vedtak uten å sjekke hva de andre partiene kan gå med på, spesielt når argumentene i sakspapirene ikke er bedre enn de er.

SV håper på et godt samarbeid bygget på åpenhet og demokratiske prinsipper gjennom den krisen vi nå befinner oss i. Vi er klare for å bidra til gode politiske kompromiss i vanskelige saker og vi er klare for å delegere mynde til formannskapet om og når det skulle vise seg å bli nødvendig.

Asle Olsen

Artikkelen held fram under annonsen.

SV