Får konsekvenser: Når regelverket brytes, får det konsekvenser for alle, spesielt dyra. Dyrevelferd er meg som bonde sitt ansvar. Foto: Karl Erik Berge, Bondelaget

Dyra skal ha det godt

Du som kjøper maten, skal kunne stole på oss som produserer den.

Det er viktig for meg, både som bonde og tillitsvalgt i landbruket. Vi er avhengig av tillit, og skal gjøre oss fortjent til den tilliten. For meg som bonde er det helt avgjørende at dyra har det bra, og at de får godt stell. Jeg ønsker nemlig at forbruker skal ha den tilliten til meg som matprodusent, og jeg ønsker også å ha den tilliten til mine kolleger.

NRKs nylige oppslag og bilder fra norske svinefjøs gjør inntrykk på meg som bonde. Jeg blir oppriktig lei meg for det som kommer fram. Det er ikke sånn det skal være i norsk svinehold. Bildene gjenspeiler heller ikke hele bildet av hvordan det er i næringen. Det er nemlig mange svinebønder som legger mye i å gjøre en god jobb med dyra, og vi har gjort mye på dyrevelferd - særlig siden 2019, men det er fortsatt en jobb å gjøre.

Som næring forstår vi at vi blir målt på det vi gjør. Det skulle bare mangle. Vi er avhengig av tillit, fra samfunn og forbruker. Det er også derfor vi har jobbet med dokumentasjon, holdninger og det å heve kompetansen til bønder og andre som steller dyr. Gjennom kunnskap og forståelse ønsker vi også å bygge tillit hos forbruker.

Vi har utviklet et dyrevelferdsprogram for svin som er en standard for norsk svineproduksjon. Dette er verktøyet en samlet svinenæring bruker til å dokumentere og forbedre arbeidet med dyrevelferd, og det forteller oss hvordan dyrevelferd er ivaretatt. Målet til næringa er å løfte velferden for alle dyr, på tvers av regioner og gårder.

Dyrevelferdsprogrammet forplikter bøndene til å dokumentere forhold som har med dyrehelse- og velferd å gjøre, og det forplikter også på å ha veterinærbesøk 1-3 ganger i året. Nå er det høy oppslutning om dyrevelferdsprogrammet, og det inkluderer så å si alle griser i Norge i dag. Tall fra registreringer i dyrevelferdsprogrammet viser at vi er på vei, men den fulle effekten av programmet har vi ennå ikke tatt ut hos alle.

Vi må legge til rette for et godt regelverk som ivaretar dyra, og vi må fange opp avvik og sørge for at de ikke skjer igjen. Når regelverket brytes, får det konsekvenser for alle, spesielt dyra. Dyrevelferd er meg som bonde sitt ansvar!

Systemet rundt bonden omfatter også den viktige jobben som slakteriene gjør med å fange opp avvik og gi rådgivning for å bedre dyrevelferden, samt mulighet til å gi økonomiske sanksjoner. Tilsyn med dyrevelferden er det Mattilsynet som skal gjennomføre. De skal også se til at regelverk blir fulgt, og følge opp avvik gjennom sine virkemidler. Vi trenger dermed et sterkt og kompetent Mattilsyn som kan gjennomføre sine oppgaver på en god måte. Det er viktig for hele næringa.

Arbeidet med dyrevelferd er en kontinuerlig prosess. I takt med økt kunnskap og at synet på dyrevelferd har endret seg i samfunnet over tid, har reglene også blitt utviklet. Den utviklingen vil fortsette. Forbruker og samfunn kan være trygg på at dyrevelferd er et høyt prioritert arbeid for meg som bonde og tillitsvalgt. Jeg slutter aldri jobben med å forbedre dyrevelferden.

Bodhild Fjelltveit

2. nestleder Norges Bondelag

Artikkelen held fram under annonsen.