Gjensidig respekt: Vi håper at vi med denne saken har fått formidlet vårt budskap om gjensidig respekt for at dette både er en fritidseiendom et turområde og hjemmet til flerfoldige fugler, dyr og planter.. Foto: Paulius Kumpys

Fra oss på Kobbavågen

Vi føler oss både glade og ydmyke over å eie og forvalte Kobbevågen, et område som er omfattet med så mye engasjement og kjærlighet.

Les også
Port i Kobbavågen har skapt reaksjonar: – Vi har absolutt ikkje til hensikt å stengja folk ute
Les også
Mot minneleg løysing i Kobbavågen

Vi er takknemlige for at skoleklasser, barnehager og familier bruker av tiden sin for å ivareta Kobbavågen med å rydde strendene for plast og annet boss. Det gleder oss å høre barnelatter fra svabergene om sommeren samt historier fra lokale som sier de passer på Kobbevågen når vi ikke er der. Vi forsøker ikke å stenge Kobbevågen for alminnelig ferdsel. Det har vi historisk aldri gjort. Vi vet også at lovverk og allemannsretten setter begrensninger på hvor mye vi kan stenge folk ute.

Og la oss være veldig klar, det er heller ikke vår intensjon eller ønske!

Vi ønsker en bærekraftig forvaltning av en utrolig vakker, og i det store og hele uberørt, og sårbar natur. Vi ønsker å begrense slitasje på natur og veier.

Vi som en familie har bygget opp og forvaltet Kobbavågen i mer enn 100 år. Vi har alltid arbeidet for at området skal bevares. Vi har ønsket å begrense menneskelig utbygging for å ta vare på naturen og på dyre- og fuglelivet.

Hvert år bruker vi adskillig tid på å vedlikeholde veiene med sand, lage grøfter, reparere hull i veier og alt annet som trengs. Det er derfor en grunn til at vi ikke ønsker motorsykler, ATV-er og sykler på veien. Det er en grunn til at vi ikke liker fyll, bålbrenning og engangsgriller på sementplattingen.

I veldig mange år har mesteparten av de som har brukt Kobbevågen vært personer som har vært klar over dette og vist hensyn. Det er spesielt det siste året at vi har sett en eksplosiv økning av folk som bruker stedet. Dette har vært noe overveldende. De fleste rydder opp etter seg, og behandler stedet pent, men det er ikke alltid. Det er bakgrunnen for at vi har ønsket å informere og begrense slitasje på Kobbavågen med skilt og port. Det er ikke fordi vi ikke liker folk.

Vi ønsker å begrense og beskytte. Ja, så ærlig skal vi være – vi ønsker å beskytte både naturen og oss selv.

Men ja, vi har fått med oss budskapet dere så tydelig har sendt. Vi kommer til å flytte porten ved badehuset. Vi kommer derimot til å gjeninnsette en port på haugen ved hovedinngangen til Kobbavågen, slik det var i gamle dager. For å begrense motorisert ferdsel og for å informere nye brukere om at de ikke entrer et offentlig friluftsområde, men et privat naturområde. Og tar nødvendig hensyn. Porten vil selvsagt være bred nok for rullestol.

Vi håper at vi med denne saken har fått formidlet vårt budskap om gjensidig respekt for at dette både er en fritidseiendom, et turområde og hjemmet til flerfoldige fugler, dyr og planter.

Vi ønsker alle turgåere på Kobbavågen en flott vår!

Artikkelen held fram under annonsen.

Alle familiene på Kobbavågen