Kvalitet: På det området som i dag benyttes til golf, finst det ikke rom for noe boligbygging uten at det går ut over banekvaliteten. Foto: Kenneth Svenningsen

Golf eller boliger? Banen på Hauge er ikke stor nok til å romme begge deler

Hvordan boligbygging inn mellom golfspill skal kunne gi en positiv virkning, er for meg en stor gåte

I den senere tid har de som vil bygge ut deler av golfklubben sine arealer på Hauge, kommet med påstander om at dette er absolutt nødvendig for klubbens eksistens. Denne påstanden er fullstendig feil og har ingen rot i virkelig golfinteresse.

Les også
Utbyggjar kalla forslaget ei gåvepakke. Planutvalet ønskte ikkje å ta stilling til saka

Jeg har vært medlem i golfklubben i en årrekke og er det fremdeles selv om alderen begynner å sette spor. Jeg har fått spille på mange baner i Norge, såvel som i Europa, Amerika, Australia og Asia. De fleste steder har jeg spilt på 18-hullsbaner, men jeg har også spilt på ulike 9-hullsbaner, slik som det vi har på Hauge.

Jeg tillater meg derfor å tro jeg har litt erfaring på banekvalitet og ulike typer baner.

Les også
– Om prosjektet ikkje vert gjennomført, har ein kanskje gitt golfklubben dødskysset

Økende aktivitet

For noen år siden hadde Bjørnefjorden GK om lag 1.100 medlemer, men da var ikkje kvaliteten på alt like god. Nå, etter en litt roligere periode, er det for tiden stor aktivitet igjen med stadig økende interesse for klubben og anlegget på Hauge. Dette til tross for at vi har fått flere gode 18-hullsbaner med rimeleg god banekvalitet i nærheten av kommunen vår.

Vi har i dag fått en variert og fin bane med mange utfordrende hull. I tilleg har vi fått en ledelse og flinke ansatte som gjør det hyggelig å komme der.

Klubben har dessuten åpnet opp for andre aktiviteter som ungdom finner interesse av å være med på.

Artikkelen held fram under annonsen.

Les også
Golfklubben ønskjer leigeavtale som strekkjer seg over meir enn 30 år

Ikke plass til boliger

På det området som i dag benyttes til golf, finst det ikke rom for noe boligbygging uten at det går ut over banekvaliteten. Hvordan boligbygging inn mellom golfspill skal kunne gi en positiv virkning, er for meg en stor gåte.

Jeg har et par steder funnet baner som ligger like inntil hager og hus, men det er slett ikke morsomt. Området på Hauge har ikke nok areal til at en kan spille golf på en trygg og god måte tett inn på bebyggelse.

Les også
Hvordan kan vi redde golfbanen?

Hold derfor husbygging utenfor området der golfen er. Det er rikelig med annet boligareal i Bjørnefjorden kommune.

Kommunen og Os som bygd har god nytte av golfen med den varierte aktiviteten som drives der til dagen.

Ole Haakon Lunde