Livsfarlig: I Norge er det heldigvis ikke forbundet med fare for liv og helse å ytre oss offentlig. Men i mange av Norsk Folkehjelps samarbeidsland er det livsfarlig å stå opp for egne rettigheter.

Gratulerer med Kvinnedagen 8. mars!

Kvinner er halve menneskeheten. Men i alle land er det fortsatt stor ulikhet mellom menns og kvinners rettigheter og livsbetingelser.

Kvinner selv stod op og strede som de vare mænd, skrev Bjørnstjerne Bjørnson i «Ja, vi elsker dette landet». Han skrev nasjonalsangen vår i 1859, over 50 år før norske kvinner fikk full stemmerett i 1913. Hver 17. mai synger vi stadig denne sangen og blir blanke i øynene.

Siden 1859 har kvinners frihet og rettigheter vandret en lang og kronglete vei, både i Norge og i resten av verden. I 1981 ble Gro Harlem Brundtland vår første kvinnelige statsminister og Arbeiderpartiets første kvinnelige leder. Hun insisterte på at det var politisk viktig å øke antallet kvinner i regjeringen. I løpet av hennes år som statsminister nærmet kvinneandelen seg 50 prosent, noe som vakte internasjonal oppsikt.

Norge har nå lenge raget høyt på internasjonal statistikk over likestilling. Mange land har latt seg inspirere av landet vårt, noe vi trygt kan være stolte av på Kvinnedagen!

Lavtlønte yrker er stadig i stor grad kvinnedominerte – som hjelpepleiere på sykehus og sykehjem, rengjøringspersonale og ansatte i landets mange barnehager. I Norge har kvinner et høyere utdanningsnivå enn menn. I 2020 var kvinners gjennomsnittslønn for heltids- og deltidsansatte samlet sett 87,5 prosent av menns. 34 prosent av norske lag og foreninger hadde en kvinne som styreleder, mens bare 13,8 prosent av norske aksjeselskaper hadde kvinnelig styreleder.

Kvinner er halve menneskeheten. Stadig flere sosiale bevegelser og organisasjoner i hele verden ledes av modige kvinner. Her i Norge er det heldigvis ikke forbundet med fare for liv og helse å ytre oss offentlig. Men i mange av Norsk Folkehjelps samarbeidsland er det livsfarlig å stå opp for egne rettigheter. For fem år siden ble Berta Cáceres, leder for den mest aktive organisasjonen for urfolk i Honduras, brutalt skutt og drept hjemme i sin egen seng. Kampen for kontroll over egne naturressurser mot elitenes utbyggingsplaner, kostet Berta livet. Organisasjonen hennes fortsetter kampen mot utbyggerne og for at mordet skal oppklares.

I Palestina må kvinnene slåss mot en brutal, 53 år lang israelsk okkupasjon og et ofte gammeldags syn på likestilling i egne rekker. Både okkupasjon og fundamentalisme innebærer store utfordringer for de palestinske kvinnenes selvrespekt og en fri livsutfoldelse.

I Myanmar i Sørøst-Asia var det nylig et militærkupp, og landets kvinnelige statsminister Aung San Suu Kyi ble satt i husarrest. I enkelte land holder ekstreme terrorbevegelser unge jenter som sexslaver, og voldtekt av ‘fiendens kvinner’ brukes som en bevisst krigsstrategi. Salg over landegrensene av unge kvinner til organisert prostitusjon via bakmenn – trafficking – er en voksende global handel med stor profitt. Kvinners reproduktive rettigheter og retten til abort ved uønskede svangerskap angripes nå i en rekke land.

Covid-19 innebærer store utfordringer for hele verden, særlig for fattige land med svak infrastruktur og et dårlig helsevesen. Her i Norge har vi ennå ikke oversikt over de langsiktige følgene av den snart ett år lange nedstengingen av samfunnet. Arbeidsløsheten har steget, kulturlivet blør og mange kvinner blir mer isolerte i hjemmet. Mediene melder at vold mot kvinner og barn har økt betydelig. Pandemien forsterker ulikhetene i alle samfunn.

Kvinner er halve menneskeheten. I hele verden markeres Kvinnedagen av både kvinner og menn, av unge og gamle, av urfolk, fagforeninger, studenter og andre. Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Gjennom mange år har vi erfart at varige samfunnsendringer kommer nedenfra og skapes av folk selv. I dag er det mange mørke skyer på horisonten – korona, sterkere spenning mellom øst og vest, kanskje en ny kald krig.

Men det gir stort håp at stadig flere unge kvinner og menn nå organiserer seg og tar til motmæle mot økende sosial ulikhet, for en reell likestilling og større global rettferdighet. God 8. mars til alle!

Artikkelen held fram under annonsen.

Norsk Folkehjelp Os