Sosialist?: «Det MÅ ha klikka for deg. Er du blitt sosialist?» Svaret på det siste, om jeg er blitt sosialist, er et krystallklart NEI!

Har det klikka for deg?

Tja, logget meg inn på «Helse-Norge» og fant ingen epikrise som objektivt bekreftet det, ei heller er det et medisinsk uttrykk.

«Jammen, du har jo vært medlem av Høyre i mange år», har noen sagt til meg. «Så, hva er galt med Høyre?» «Det MÅ ha klikka for deg. Er du blitt sosialist?» Svaret på det siste, om jeg er blitt sosialist, er et krystallklart NEI!

Det er mange hyggelige og flinke folk i Høyre. Imidlertid er jeg skuffet over at Høyre, etter min oppfatning har beveget seg bort fra og nedprioritert flere av sine kjerneverdier og kjernesaker; ta vare på og verne om natur, verne om det bestående, manglende fokus på forsvar og beredskap, matberedskap, selvberging, nølende og uklar holdning til EU, knefall for Kina, mm. Høyre lokalt har også ved flere anledninger gitt til kjenne at de ikke følger moderpartiet i enkeltsaker lokalt i Bjørnafjorden, senest i tiggerspørsmålet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Derfor er valget for meg blitt et verdispørsmål. Så er det gjerne slik at hva som er mine verdier, ikke er det samme som andre sine verdier. Jeg har ikke monopol på verdier. Det lever jeg greit med, men håper selvsagt at flest mulig er enig med meg. Og jeg erkjenner at det også er nasjonalpolitiske saker som ligger til grunn for mitt valg: En positiv holdning til EU, kjernekraft og miljøspørsmål.

Vi kan heller ikke snakke oss bort fra at vi har en klimakrise som i stor grad er menneskeskapt. Snittemperaturen på kloden har økt dramatisk. Klimaflyktninger er en realitet i deler av verden.

Joda, vi kommer til å ha en oljeindustri i flere år fortsatt, og jeg kommer også garantert til å nyte godt av den. Jeg fornekter heller ikke det faktum at oljeindustrien direkte og indirekte har medvirket til at Norge er et av verdens beste land å bo i. Men det er imidlertid lov, og kanskje ikke minst viktig, å ha flere tanker i hodet samtidig.

Ja, som flere allerede har observert, får MDG min stemme. «Protest» fra min side vil noen kanskje si? Vel, en protest må i så fall ha substans: Partiet plasserer seg greit som et blokkuavhengig parti og kan samarbeide med partier på tvers av den tradisjonelle skillelinjen, «blått-rødt». I enkeltsaker kan dette være mulig. Det har vist seg i budsjettsaker f.eks lokalt i Bjørnafjorden, og ja, til og med Rødt kan ha enkeltsaker en kan stemme sammen om, selv om dette partiet (Rødt) «sverger» til en totalitær ideologi.

MDG har også en av mine hjertesaker på agendaen, sikkerhet og beredskap – kommunens dekning- og tilfluktsrom. At de eksisterende objektene som det offentlige har ansvaret for, skal vedlikeholdes og oppdateres.

Av andre gode saker kan nevnes fokus på møteplasser, herunder areal til uteservering, offentlige toaletter, parkering i fjell (Osøyro), sikre kompetanse i digital hverdag, selvberging og stimulering av lokal matproduksjon, gjenopprette stilling som næringssjef, mm.

Partiet er heller ikke negativ til privat-offentlig samarbeid der dette er formålstjenlig og naturlig. Nasjonalt var også MDG av de partiene som var tidligst ute med å gi tilslutning til våpenstøtte til Ukraina!

En av de store sakene i denne valgkampen er eiendomsskatt. Jeg liker den ikke, men har tvilt meg frem til at den (dessverre) er nødvendig som ett av flere virkemidler i den hensikt å få orden på økonomien i kommunen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Alternativet er å legge en stor del av denne «byrden» på barnefamilier og familier i etableringsfasen i form av f.eks økt SFO, og da ser jeg ingen annen utvei enn å innføre en, for mange, beskjeden eiendomsskatt. Beregninger kan tyde på at månedlig netto eiendomsskatt er betydelig mindre enn et hyggelig vinbudsjett.

Så er det sikkert også mulig å differensiere med tanke på betalingsevne, herunder en sosial profil for å skåne de med dårlig råd.

Jeg står for øvrig på siste plass (nr 30) og tar gjerne imot et ekstra kryss eller en «slenger»!

Godt valg.

Olav Kvinge