Ansvar: Da påhviler det ethvert voksent menneske å undersøke om det er noe man kan gjøre for å hjelpe dette mennesket. Foto: Kenneth Svenningsen

Hoderystende lesning

Artikkelen om "Den kvite dame" i Os & Fusaposten fredag 8. januar var hoderystende lesning.

Det går jo egentlig tydelig fram av artikkelen at den personen som gikk barfot og tynnkledd langs vegen i Nordvik i mørke og i kaldt vær og som betegnes som "Den kvite dame", må ha vært en person som var ute av stand til å ta vare på seg selv.

Les også
Har inga tru på at dette var ein person som var ute og «spøkte»

Da påhviler det ethvert voksent menneske å undersøke om det er noe man kan gjøre for å hjelpe dette mennesket. Dette er en allmenn moralsk og juridisk plikt som også er eksplisitt knyttet til retten til å føre motorvogn.

I det beskrevne tilfellet er det helt åpenbart at bilføreren måtte ha stoppet, steget ut av bilen og henvendt seg til det forhutlede mennesket for på den måten å danne seg et bilde av tilstanden.

Deretter ville det høyst sannsynlig vært aktuelt å varsle nødetatene og bli på stedet til kvalifisert personell kom og overtok ansvaret.

Rolf Nord