Berører alle: Dette berører oss alle, enten vi har en gammel mor på Luranetunet, en smågutt på barneskolen eller vi trenger legetjenester. Foto: Colourbox

Hva er det med osinger og eiendomsskatt?

En skulle tro at bygda ville trå til med en dugnad i en slik situasjon.

Bjørnefjorden kommune er i alvorlige økonomiske vanskeligheter, og rådmannen har anbefalt å innføre eiendomsskatt, noe som ville kunne avhjelpe situasjonen mye.

De økonomiske problemene merkes godt allerede, og vil garantert bli mer følbare. Dette berører oss alle, enten vi har en gammel mor på Luranetunet, en smågutt på barneskolen eller vi trenger legetjenester. Det er allerede kuttet stillinger ved Lurane, og legekrisen hører vi om daglig.

Artikkelen held fram under annonsen.

En skulle tro at bygda ville trå til med en dugnad i en slik situasjon, og eiendomsskatt ville være en effektiv dugnad, der både næringsliv og privatpersoner kunne bidra.

Eiendomsskatt er den eneste skatten som går ubeskåret til kommunen.

Av 356 kommuner i Norge har 258 eiendomsskatt. I gjennomsnitt betaler én husstand 3.719 kr per år i slik skatt.

I Os har vi i en årrekke vært styrt av et parti som har som sin kjernesak at vi skal betale så lite som mulig i skatter og avgifter. Det virker som om denne usolidariske tankegangen har fått stort gjennomslag i bygda. At samme parti alltid er først i hylekoret når det offentlige ikke leverer det vi ønsker, er et paradoks. Like rart er det at nesten alle partier i Os har lagt seg på samme linje, i frykt for å tape stemmer.

Selv kommer jeg fra en kommune i Innlandet, hvor gjennomsnittsinntekten er nesten 50.000 kr lavere enn her. De har ingen oljejobber eller oppdrettsnæring, men eiendomsskatt har de hatt i alle år, og de skårer meget godt på de fleste offentlige tjenester.

Hvorfor er viljen til å bidra til en god kommuneøkonomi, med gode tilbud til barn, eldre, flyktninger og utsatte grupper, så lav her i forhold til i de fleste kommuner?

Jens Jacob Lund