(
( Foto: Statens vegvesen, illustrasjon

Hvorfor engasjere seg i Hordfast

Hvorfor i all verden skal Os kommune engasjere seg i lobbyorganisasjonen Hordfast AS? Hordfast er et lobbyistforetak med et mål: å redusere pendlertiden fra Stord til Bergen Sør.

I enartikkel i Os og Fusaposten argumenterer Øyvind Halleraker i Hordfast AS med at hvis det ikke blir innkreving av forhåndsbompenger er det fare for at midlene til utbygging av E39 havner på Østlandet.

Ikke ett ord om bombpenger

På Hordfast as sin egen Facebookside heter det:

«Det er bred politisk vilje for å gjennomføre ferjefri E39». Og videre når det gjelder fare for utsetting:

«Dette berører IKKE Hordfast som er prioritert i NTP og tilfredsstiller krav om samfunnsøkonomisk lønnsomhet, befolkningstetthet og vekst i bo- og arbeidsmarkeder.»

Her nevnes ikke ett ord om behov for forhåndsbompenger.

Er det hele et forsøk på å bruke en skremmetaktikk overfor kommunene i Bjørnafjordsområdet?

Hvilket vedtak?

Gustav-en (Bahus) er også opptatt av at kommunen må være med for å sikre kommunens interesser og «Berre dersom me sit rundt bordet har me høve til å påverka vedtaket.» Hvilket vedtak? Lobbyistforetaket Hordfast as er ingen beslutningstaker, hva de måtte «vedta» er ikke særlig interessant.

Politikerne i Os burde vel heller bruke tid og krefter på å bidra til å tilrettelegge for best mulig infrastruktur i den nye Bjørnafjorden kommune, både med bro mellom Os og Fusa og tilrettelegging av nærings- og boligareal som kan skapes ved å velge indre trasé – synes det er viktigere, enn å arbeide for at noen få pendlere fra Stord sparer 15 minutter til Flesland/Sandsli/Kokstadområdet.

Hvilken vei?

Et lite spørsmål til slutt: Dersom brobyggingen skal starte i 2024, er det da meningen at anleggstrafikken skal gå på nåværende vei til Øyane, eller skal tunellen fra Moberg bygges først?

Kristian Strønen