Ingen garantist: Senterpartiet er splittet i sitt syn på trasévalg og er ingen garantist mot midtre trasé. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

I så fall virker det som om Sp ikke vet hva de har stemt over

Om Senterpartiet tror at man ikke har sagt noe om trasévalg, virker det som om de ikke vet hva de har stemt over.

Aleksander Heen, gruppeleder for Senterpartiet i Vestland fylke, hadde nylig et leserbrev i Os og Fusaposten hvor han påstår at det ikke står noe om trasévalg i fylkestinget sitt vedtak.

Les også
Visjonen står ved lag

Det Senterpartiet har stemt for på fylket, er at man er glad for at Hordfast er med i første del av Nasjonal Transportplan (NTP), og det som står om Hordfast i NTP, er at man skal bygge midtre trasé med bro fra Reksteren til Søre Øyane.

Om man er glad for at det er med i NTP, må jo det nesten bety at man er glad for det trasévalget som er gjort der. Det er i hvert fall det signalet man sender til departementet og samferdselsministeren.

Om Senterpartiet tror at man ikke har sagt noe om trasévalg, virker det ikke som om vet hva de har stemt over. Teksten i NTP ikke mulig å misforstå, den sier helt klart midtre trasé.

Les også
— Voteringa viser at Ap og Sp på fylket er positive til Hordfast. Å seia noko anna, er latterleg
Les også
Desse to er ikkje samde i at partia deira på fylkesnivå er pro Hordfast

Men om dette bare er en misforståelse og Senterpartiet egentlig bare er for bro uavhengig av hvor den kommer, gjør jo ikke det saken så mye bedre for de her i kommunen som er opptatt av å hindre at broen kommer i Øyane.

For det som kommer helt tydelig frem i leserbrevet til Aleksander Heen, er at Senterpartiet ikke har bestemt seg for hvor de ønsker at broen skal gå. Det viktigste virker å være at det kommer en bro, ikke hvor den kommer. Det bør alle som ønsker å jobbe mot midtre trasé bite seg merke i.

Senterpartiet er splittet i sitt syn på trasévalg og er ingen garantist mot midtre trasé. Det er derimot SV. På alle nivå.

Asle Olsen

SV

Les også
Terje Søviknes fekk fylkesutvalet med på 13 ord om Hordfast. Det splitta styringskoalisjonen i Vestland fylke