Bekymret: Tjenestene skal skrelles ned til et minimum, og vi som representerer mennesker med ulike funksjonsvariasjoner, er bekymret. Foto: Arkiv

Ja takk, til gode og helhetlige forebyggende tjenester for alle

Kjære politikere, fremtiden er nå. Store nedskjæringer for gruppen vil gi store konsekvenser for fremtiden.

Hva skal til for at den enkelte har «gode nok» tjenester? Hva skal til for å forebygge psykisk helse? Hva skal til for at den enkelte skal ha et verdifullt liv? Hva er viktig for deg? Hvem skal få bestemme hva som er viktig for deg? Hva skal til for at du skal ha det bra og hva trenger du for å ha et fullverdig liv?

Luranetunet sin visjon er «Varme og vekst i samspill». Varme og vekst står for den gode omsorgen beboerne våre skal oppleve, den personlige og faglige utviklingen vi ønsker for de tilsette, og den varme velkomsten vi vil gi til pårørende og andre som kommer på besøk til oss. Slik blir Luranetunet presentert på kommunens nettside.

Artikkelen held fram under annonsen.

Store utfordringer

PWC-rapporten har synliggjort store utfordringer for kommunen vår. Tjenestene skal skrelles ned til et minimum, og vi som representerer mennesker med ulike funksjonsvariasjoner, er bekymret. Bekymret for at tjenestene er så sårbare. Bekymret for at tjenestene for denne gruppen er en solid blanding mellom lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver, som sammen gir en helhetlig tjeneste, men hver for seg blir «halvveis» og for mange ikke gjennomførbare.

Bjørnafjorden kommune sitt samfunnsoppdrag og misjon er «Det gode liv for alle». For mennesker med ulike funksjonsvariasjoner er det å ha en rød tråd i hverdagen og i livet sitt, elementært for å ha gode dager. For det er det viktig med en sammenheng i dagene sine, og i sine gjøremål. Selvsagt tilrettelagt av assistanse og tilpasninger.

Forebygging

For mennesker med ulike funksjonsvariasjoner er det, i likhet med resten av befolkningen, utrolig viktig å tenke forebygging før reparasjon. Forebygging i form av forsvarlighet. Forebygging i form av riktig kompetanse i bemanningen til rett tid. Nok bemanning til enhver tid. Gode tilrettelagte bofellesskap egnet for gruppen.

Vi må bruke alle trinn i «Omsorgstrappen» vår sier kommunen. Målet er at flest mulig skal «bo hjemme lengst mulig». På hvilket grunnlag? Til hvilken pris? Og hva med konsekvensene? Og er vi styrket for det?

Forskning viser at svært mange mennesker med ulike funksjonsvariasjoner er mer sårbare for å utvikle psykiske lidelser enn andre. Hvordan skal dette kunne forebygges i vår kommune, når tjenestene bygges ned istedenfor å styrkes?

Få valg

Mennesker i samfunnet vårt uten funksjonsvariasjoner står fritt til å velge. Det velges i fritidsaktiviteter, hvor de skal bo, hvilke venner de vil ha også videre. De kan faktisk velge alt de vil i dette livet.

For mennesker med funksjonsvariasjoner er valgene få. Det er få fritidsaktiviteter å velge i, fordi de er som regel ikke tilrettelagt. Det er få bofellesskap å velge i, fordi du får tilbud om plass der det er ledig. Du kan faktisk ikke velge dine egne naboer, eller som det er i mange av disse tilfellene, romkamerater.

Kvalitetsreformen «Leve hele livet» følges nå opp i kommunene. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene.

Artikkelen held fram under annonsen.

Selv om reformen er rettet mot eldreomsorgen, er dette vesentlig for alle mennesker. Dette er vesentlig for at mennesker med ulike funksjonsnedsettelser skal ha et fullverdig liv, hele livet.

Inngripende konsekvenser

Mennesker med ulike funksjonsnedsettelser ønsker og å leve hele livet. Ved god hjelp og støtte til å mestre livet, vil det være lettere og gjennomførbart å bo i kommunen vår, benytte seg av tilbudene som er og til å gjennomføre gjøremål man ønsker å gjøre.

Kutt i bemanningen og i den delen av tjenestene som ikke er lovpålagt, men som gir en helhetlig tjeneste, vil gi inngripende konsekvenser for denne delen av befolkningen. Dette ønsker ikke vi for gruppen vi representerer.

Kjære politikere. Fremtiden er nå. Store nedskjæringer for gruppen vil gi store konsekvenser for fremtiden.

Tenk forebygging før reparasjon. Styrk barna våre, ungdommene våre, og familiemedlemmene våre.

La også vår gruppe «leve hele livet», med alt det den enkelte har behov for.

NFU Bjørnafjorden lokallag

Autismeforeningen Hordaland

Artikkelen held fram under annonsen.

ADHD Norge Bjørnafjorden lokallag

NHF Bjørnafjorden lokallag