Ikke kommunen: - Det er ikke kommunen som fortjener takk og ros for gjenåpningen, mener Norvald Monsen. Foto: Nils-Anders Nøttseter

Kleivane: Gi ros til de som fortjener ros!

Gangveien i Kleivane ble ulovlig stengt av nærmeste grunneier. Uten at kommunen reagerte og gjenåpnet veien – før nylig. Så hvorfor reagerte kommunen nå – og ikke da gangveien ble stengt?

Ivar Schjølberg, gift med Frøydis Schjølberg (tidligere Krossøy), påpekte overfor kommunen at veien var ulovlig stengt og måtte gjenåpnes. Blant annet hadde han et leserinnlegg i Os & Fusaposten (28.07.20) med tittelen «Kommunen burde rusta opp turvegen gjennom Kleivane».

Les også
Barndomsminne frå Kleivane og Kvednavegen: - No håpar eg kommunen gjer sitt

I samme avis hadde Frøydis Schjølberg et lengre innlegg med tittelen «Barndomsminne frå Kleivane og Kvednavegen: - No håpar eg kommunen gjer sitt».

I en tidligere utgave av samme avis (07.07.20) hadde søster til Frøydis, Kari Krossøy, et innlegg med tittelen «Leit at den gamle vegen gjennom Kleivane er stengd». Og sammen med min mor, Ingebjørg Monsen, fikk Kari Krossøy i stand et møte med en kommuneansatt om gangveien i Kleivane. Hun var svært imøtekommende og tok tak i saken.

Les også
Kommunen burde rusta opp turvegen gjennom Kleivane

Så hvorfor reagerte kommunen nå – og ikke da gangveien ble stengt? Fordi fire brukere gjorde kommunen oppmerksom på at gangveien var ulovlig stengt – og ikke ga opp før kommunen reagerte og gjenåpnet gangveien.

Les også
Skulle inspisera ulovleg tiltak. Vart rysta over tilstanden på skulevegen

Derfor er det ikke kommunen som fortjener takk og ros for gjenåpningen, slik det fremkommer i et leserinnlegg i Os og Fusaposten (11.09.20). Det er derimot Ivar Schjølberg, Frøydis Schjølberg, Kari Krossøy og Ingebjørg Monsen som fortjener takk og ros for at gangveien i Kleivane ble gjenåpnet!

Norvald Monsen