Dårleg leiing:: Ingolf Greve Magnussen og Ivar Hellebø meiner at styret i Os & Fusaposten ikkje gjer ein god nok jobb til dømes i samband med årsmøtene. Foto: Arkivfoto

Kommentarer til Elisabeth Netland-intervju og hennes leserbrev fra 3. juli

I interjuvet skrevet av Jostein Halland sier Elisabeth Netland at styret i Os & Fusaposten AS opplevde det avbrutte årsmøtet den 28. mai som svært krevende. Det er meget mulig, men årsaken til dette er styret, med leder selv, ansvarlig for.

Da styret i styremøtet 19. mai endret årsmøtet den 28. mai fra «digitalt» til fysisk årsmøte var det rikelig med tid til å fremlegge en saksliste til det fysiske årsmøtet. Selv etter skriftlige meldinger til leder senest 48 timer før årsmøtet ble ikke dette tatt til følge. Det eneste som fremkom som hun ville benytte som saksliste, var noe som i beste fall kunne brukes til en kjøreplan for den som skulle lede årsmøtet. Dette ble også opplyst til leder. Så grunnen til at årsmøtet ble krevende var manglende saksliste og en leder med styre som virket dårlig forberedt.

Rot fra styret og leder

I interjuvet uttaler hun at i et aksjeselskap teller hver aksje en stemme, og de med mange aksjer har mer makt. De har flere stemmer, men makten kan begrenses ved at vedtektene, slik som i Os & Fusaposten, inneholder en paragraf som begrenser dette til 10 prosent for den enkelte aksjonær.

Hun sier videre i interjuvet at det på de siste årsmøtene ikke har vært mye rot, men engasjement. Ja, engasjement fra aksjonærene, men rot eller dårlig forberedelse fra styret ved leder.

Videre sier hun at den viktigste saken for Stabell og tilhengerne hans er at styret skal ha styreleder fra Os eller Fusa og ikke aviskompetanse, kun at styreleder og flest mulig styremedlemmer er lokale. Viser her til valgkomiteenes innstillinger at dette ikke er riktig. Det er meget mulig at leder Elisabeth Netland oppfatter sin posisjon som truet, og det kan nok være riktig, men dette skyldes ene og alene dårlig ledelse av årsmøtene.

Omleggingen har vært positiv

Når det gjelder at styret trenger tiden frem til 24. august for å klargjøre spørsmål som er fremkommet etter det avbrutte årsmøtet 28. mai, så er det ikke rart at dette blir sett på som en uvennlig agenda ovenfor småaksjonærene. Til et ordinært årsmøte skal spørsmål som aksjonærene ønsker svar på, være fremlagt skriftlig til styret senest syv dager før årsmøtet. Da har styret syv dager på å forberede svar, men nå er det behov for nesten to måneder.

Egil Haugland sier i sitt leserbrev 30. juni at han ikke kan se at det er fremkommet kritikk mot den omfattende omlegging, eller mot de økonomiske resultater som avisen har levert. Selvsagt ikke, for omleggingen har vært til det positive og det samme med økonomien. Dette har avisen fått ros for på årsmøtene.

Ingolf Greve Magnussen – Ivar Hellebø