Alvorlig feilprioritering: Det er ikke på redusert testing vi skal spare penger. Det ville være en alvorlig feilprioritering fra kommunens side. Foto: Liv Berit Kallekleiv

Kommunen må korona-teste flere!

Det er på tide å yte maksimalt for å avdekke smitte. La de som ønsker å teste seg, få teste seg, gitt at vi har kapasitet. Prioriteten må være klar. De med symptomer og nærkontakter først i køen.

I kommunestyremøte mandag 23. november stilte jeg spørsmål til kommunens administrasjon om vi ikke kunne vurdere å teste flere. Svaret var nei.

Bjørnafjorden kommune har tre hovedkriterium for testing; (1) har symptomer, (2) har hatt nærkontakt med smittet person eller (3) helsepersonell i karantene.

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler å teste om du er innenfor følgende kriterier: (1) Alle som har akutt luftveisinfeksjon eller symptomer, (2) alle som har vært utsatt for smitte som nærkontakt eller har reist i region med høy forekomst av smitte de 10 siste dager, (3) andre grupperinger vurdert av lege, eller (4) andre som mistenker at de er smittet (her stilles det ikke krav til symptomer).

Både Bergen og Oslo har hatt høy forekomst i denne perioden, og kommer etter mitt skjønn inn under FHIs pkt 2; personer som har vært i utsatte regioner, også omtalt som rød sone.

Vi ser her en stor forskjell mellom FHI og Bjørnafjorden kommune.

Det har forundret meg at avisen kun publiserer antallet nye smittede, eller at ingen nye er smittet siste døgn. Men etter å ha finlest kommunens hjemmesider, fortelles det kun om antallet smittede, eller at ingen nye er smittet. Hvorfor får vi ikke vite hvor mange som totalt er testet?

Bergen kommune opplyser disse tallene. Eksempel; forrige døgn 0 smittet av 95 gjennomførte tester. Jeg ønsker å vite hvor mange som er smittet og hvor mange som er testet i disse oppdateringene. Hvorfor? Jo, fordi jeg er samfunnsengasjert og bryr meg om mine medmennesker.

Mer åpenhet kreves fra kommunens side. Likeledes ønsker jeg at vi deler kommunen inn i "bydeler" som de har i Bergen. Foreslår øst og vest for fjorden som deler kommunen i to. Ja, vi er én kommune, men jeg krever åpenhet fra vår ledelse. Vi har intet å skjule. Det må være av overveiende betydning å holde informasjon tilbake. Mest mulig åpenhet, takk.

I Vardø hvor jeg jobber, ønsker de å utnytte testkapasiteten. Har du vært på reise og kommer fra Oslo, Bergen eller andre steder med mye smitte, får du testet deg. Jeg har testet meg for å unngå å spre smitte på mine jobbreiser når jeg kommer fra Bjørnafjorden og bergensregionen.

Skal du ut på en nødvendig reise, og det kreves at du har testet deg før avreise, må vi selvfølgelig få lov til å teste oss i Bjørnafjorden kommune, eller må vi inn til Bergen?

Artikkelen held fram under annonsen.

Når det nå nærmer seg jul og mange kommer hjem, må vi åpne opp for å la disse få lov til å teste seg. Det kan være folk som jobber andre steder i landet, studenter - uten å henge de ut som gruppe - eller andre som skal tilbringe tid med familie hvor en smitteoverføring kan få katastrofale konsekvenser. Det er ikke på redusert testing vi skal spare penger. Det ville være en alvorlig feilprioritering fra kommunens side.

Smittevernkartet fra Det Europeiske smittevernbyrået (ECDC) viser at Vestland og Viken fylker er røde områder. Det er ingen grunn til å lene seg tilbake. Vi må sammen holde fokus på å få ned smitten.

Trygghet for befolkningen og god helse er hva vi ønsker oss.

Roger Hoel

Bjørnafjorden Høgre