Det er for undertegnede utrolig at en i mange år fremover skal rasere Os-bygden på grunn av vei, tunnel og bro. Kostnadene kommer til å bli formidable og innsparingen i reisetid over fjorden er minimal.
Det er for undertegnede utrolig at en i mange år fremover skal rasere Os-bygden på grunn av vei, tunnel og bro. Kostnadene kommer til å bli formidable og innsparingen i reisetid over fjorden er minimal. Foto: Illustrasjon, Statens vegvesen

Lesarbrev: Er bro over Bjørnefjorden en god idé?

Eg har registrert mange gode innlegg mot bro, og en del innlegg for bro, men disse mangler en del reelle opplysninger, skriv Sverre Samdal.

Vår statsminister Erna Solberg forteller at dersom det skal bli bro, så må kostnaden ned. På en utrolig rask måte reduseres kostnaden fra 43 til 35 milliarder. Blant annet fordi en reduserer bruk av stål i konstruksjonen. Vår statsminister som i mange sammenhenger bruker ordet robust, velger i dette tilfellet å bygge verdens lengste bro som til vil tider svært utsatt for sterk storm fra nordvest, ved å spare på bruk av stål i armeringen. Istedenfor å legge inn ekstra sikkerhet i konstruksjonen, velger en å redusere, bare for at broen skal bygges.

Selvfølgelig kommer det tilsvar at det er spesialister som har foretatt utrekningen, men husk, disse kan også gjøre feil.Ref.: Sleipner A som sank i Gansfjorden for 27 år siden. Datidens kostnad var 1,8 milliarder som ligger i en skrothaug på bunn i Gansfjorden. Granskingsrapporten viste at det var gjort mange feil i prosjekteringen, ett punkt var 47% feil.

I tillegg til broen skal det også bygges en tunell fra Moberg og frem til Gullholmen. Vi har i det siste opplevd mange tunellbranner, men på grunn av flaks, har det ikke gått liv med i disse. Det følger alltid med en risiko ved kjøring i tuneller, og i tuneller under sjø hvor en ikke har noen «fluktmuligheter», er man spesielt utsatt.

Det er for undertegnede utrolig at en i mange år fremover skal rasere Os-bygden på grunn av vei, tunnel og bro. Kostnadene kommer til å bli formidable og innsparingen i reisetid over fjorden er minimal.

Hva kan resultatet bli dersom bro blir bygget? Er broen viktig for bo- og arbeidsmarkeder, eller er broen med og ødelegger bo- og arbeidsmarkeder? Det skrives om pendling fra våre nærområder som Stord, Tysnes og Bergen, men kostnader er utelatt. Hva fører det til når enn dagpendler må betale rundt 1000 kroner dagen i bompenger og parkeringsgebyr for personbil. Ser ikke bort fra dobling i beløpet for bil over 3,5 tonn. Er det på denne måte vi skal være med og styrke bo- og arbeidsmarkedet, og styrke distriktene?

Vi er i en ny tid når det gjelder ferger. Det bygges elektriske og hybridferger som ikke forurenser, sjøen og fergekaier er der så hvorfor skal en foreta rasering av land og sjø for å spare 15 minutter på kryssing av fjorden?

Sverre Samdal