Vi vet at mette barn lærer bedre og forstyrrer mindre. Å sette seg ned for å dele et felles måltid, vil bidra til å utjevne forskjeller, samt skape trivsel og samhold i elevgruppen. Noe som på sikt kan bidra til mindre mobbing og ekskludering.
Vi vet at mette barn lærer bedre og forstyrrer mindre. Å sette seg ned for å dele et felles måltid, vil bidra til å utjevne forskjeller, samt skape trivsel og samhold i elevgruppen. Noe som på sikt kan bidra til mindre mobbing og ekskludering.

Lesarbrev: Gratis måltid bør inn i grunnskolen også

I Europa er det bare Norge og Albania som ikke tilbyr skoleelever et måltid i løpet av skoledagen.

I Hordaland får elevene på videregående skolefrokost på skolen, så elevene på Os gymnas og elevene på Fusa og Os videregående starter dagen med et gratis måltid. Bjørnafjorden SV mener at dette tilbudet også må innføres i grunnskolen.

Det er vanskelig å sitte stille og konsentrere seg når du er sulten. Forskningen viser at det å tilby et enkelt og sunt måltid betyr mye for å oppnå ro i timene. Vi vet at mette barn lærer bedre og forstyrrer mindre. Å sette seg ned for å dele et felles måltid, vil bidra til å utjevne forskjeller, samt skape trivsel og samhold i elevgruppen. Noe som på sikt kan bidra til mindre mobbing og ekskludering.

Vi i Bjørnafjorden SV er opptatt av at det ikke skal være lærerens oppgave å tilberede og servere mat til elevene. Lærerene har mer enn nok av andre oppgaver de skal utføre i løpet av arbeidsdagen.

I Bjørnafjorden kommune blir det tre ungdomskoler, alle disse ungdomskolene har kantiner. På disse skolene er det naturlig at det er kantinene som får ansvaret for å lage et måltid om dagen til samtlige elever.

Når det gjelder barneskolene i Bjørnafjorden kommune, så er det ikke realistisk å love at det skal bygges kantiner på samtlige skoler, men det betyr på ingen måte at gratis skolemat er urealistisk.

Det kan virke som om det etter valget vil være flertall for å bygge nytt kjøkken på Luranetunet. Dersom kjøkkenet dimensjoneres for det, kan det også produsere mat til barneskolene. Fusa bu- og behandlingssenter har allerede et kjøkken som produserer varm mat til hjemmeboende som har behov for assistanse til matlaging i både Os og Fusa.

Med to kjøkken i den nye kommunen kan skolemat og mat til hjemmeboende med assistansebehov organiseres på to ulike måter. En mulig modell er at de to kjøkkenene dekker hver sin side av fjorden og produserer mat til både barneskolene og hjemmeboende med assistansebehov. Det andre alternativet er at kjøkkenet på Fusa BBS beholder sine nåværende arbeidsoppgaver, og at det nye kjøkkenet på Luranetunet skal dekke alle barneskolene i Bjørnafjorden.

Det finnes fordeler og ulemper med begge måtene å organisere det på. Hvilken modell som er best for Bjørnafjorden, vil bli en viktig diskusjon på sikt, men aller først må vi sørge for et flertall for gratis skolemat i grunnskolen, og at dette tas med i beregningen når nytt kjøkken på Luranetunet skal planlegges.

Vi i Bjørnafjorden SV mener gratis skolemat vil ha mange positive effekter og håper de andre partiene også vil støtte dette forslaget.

Hege Bjørnør

Leder

Artikkelen held fram under annonsen.

Bjørnafjorden SV