Jeg vil gjerne at de involverte i plan- og bygningsutvalget gir oss svar på hva som skjer med plassering av bosscontainerne, eller annen form for avfallshåndtering som skal tilrettelegges av utbygger her i Storestraumen.
Jeg vil gjerne at de involverte i plan- og bygningsutvalget gir oss svar på hva som skjer med plassering av bosscontainerne, eller annen form for avfallshåndtering som skal tilrettelegges av utbygger her i Storestraumen. Foto: Kenneth Svenningsen

Lesarbrev: Ja-holdninger for hva og hvem?

Jeg vil gjerne at de involverte i plan- og bygningsutvalget gir oss svar på hva som skjer med plasseringen av bosscontainerne i Storestraumen, skriv Henry Nytræ.

Viser til mitt innlegg i Os & Fusaposten 15. august samt innlegg fra representanter fra medlemmer i plan- og bygningsutualget fra Frp, og innlegg fra Tore Moberg 10. september.

Hva har ja-holdningen betydd for oss i Storestraumen 86?

Bosscontainere, som etter utbyggers kommentarer var godkjent i utkjørselen fra vår garasje, ble av seksjonseierne klaget over p.g.a. uoversiktig og farlig utkjørsel. Dette ble senere vurdert av representanter fra Os kommune på samme måte. Containerne ble da flyttet (midlertidig) til nærmeste busslomme.

Busslommen endret da benevnelse fra busslomme til bosslomme.

Jeg vil gjerne at de involverte i plan- og bygningsutvalget gir oss svar på hva som skjer med plassering av bosscontainerne, eller annen form for avfallshåndtering som skal tilrettelegges av utbygger her i Storestraumen.

Når kommer parkeringsplassen?

Nar det gjelder parkering, har flertallet i plan- og utbygningsutvalget godkjent en parkering i bakkant på en nabotomt (87).

Vi har å bodd i Storestraumen i snart fem år. Har plan -og bygningsutvalget stilt krav om når parkering for oss skal være ferdig? Det er ikke utlyst start på utbygging på denne tomten, så jeg regner med at vi må parkere langs veien i minst 5-10 år til. Og jeg regner med null parkering så lenge bygging på 87 pågår.

Er det dette som er resultat av den såkalte ja-holdningen?

Den tredje tingen jeg tok opp, var avrenning av vann til lekeplass. Vi har nå̊fått til svar fra representant fra Os kommune at dette utløpet skulle vært på andre siden av veien, og dette ble bemerket da jobben ble utført, men ignorert av utbygger.

Men blir dette håndtert som andre ting hos oss, blir røret værende og lekeplassen midlertidig stengt.

Artikkelen held fram under annonsen.

I de to blokkene i Storestraumen B6 med ca. 40 boenheter, er flesteparten unge førstegangskjøpere. At de skal bli utsatt for en såkalt ja-holdning i favør av utbygger, er uakseltabelt.

Jeg regner med at Os Inspirerer blir erstattet, for dette er for oss blitt et negativt uttrykk. Boss og parkering kan løses på en enkel måte hvis viljen er tilstede.

Henry Nytræ

Storestraumen

Søfteland