Her kunne båter få landfeste mens varer fra Eikelandsosen og Koldalselva, trolig trevirke, ble lastet om bord i fartøyene. Høyst sannsynlig vil det også ligge «ballaststein» i sjøen utenfor.
Her kunne båter få landfeste mens varer fra Eikelandsosen og Koldalselva, trolig trevirke, ble lastet om bord i fartøyene. Høyst sannsynlig vil det også ligge «ballaststein» i sjøen utenfor.

Lesarbrev: Nye, spennende kulturminner i Eikelandsosen!

På Tollaneset er det fortøyningshull, «tollahol», i berget, trolig fra tiden Skottland og Norge handlet med hverandre (Skottatiden). Disse har vært kjent av noen lokale, men ikke av allmennheten.

Her kunne båter få landfeste mens varer fra Eikelandsosen og Koldalselva, trolig trevirke, ble lastet om bord i fartøyene. Høyst sannsynlig vil det også ligge «ballaststein» i sjøen utenfor. Dette var stein de førte som ballast og måtte kvitte seg med før de lastet tømmer.

Hvorfor akkurat i Eikelandsosen? Det sies at her kunne de laste og losse varer og unngå å betale toll på varene, derav stedsnavnet Tollaneset. I Hardangerfjorden var det stor aktivitet med eksport av eik og trevirke som ble benyttet til å bygge seilskuter i både Holland og England. Bjørnafjorden var trolig den nordlige grensen for denne aktiviteten.

I følge marinarkeologen på Sjøfartsmuseet er det kun i Hyllestad det finnes tilsvarende fortøyningshull. Historien må sees på i sammenheng. Den starter ved skogen høyt oppe på heiane, går nedover Koldalselva som en kulturhistorisk vandring, og ender opp nede med sjøen hvor varer ble fraktet ut.

Disse fortøyningshullene i berget er per i dag ikke registrert i Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase, men vil trolig bli registrert der nå.

Vi har mange kulturminner i Fusa, men ikke så mange registreringer i Eikelandsosen. Å se disse kulturminnene minner oss om de harde tak våre forfedre tok, og vår jobb blir å videreføre kunnskap om vår historie til kommende generasjoner.

Her kunne båter få landfeste mens varer fra Eikelandsosen og Koldalselva, trolig trevirke, ble lastet om bord i fartøyene. Høyst sannsynlig vil det også ligge «ballaststein» i sjøen utenfor.
Her kunne båter få landfeste mens varer fra Eikelandsosen og Koldalselva, trolig trevirke, ble lastet om bord i fartøyene. Høyst sannsynlig vil det også ligge «ballaststein» i sjøen utenfor.
Her kunne båter få landfeste mens varer fra Eikelandsosen og Koldalselva, trolig trevirke, ble lastet om bord i fartøyene. Høyst sannsynlig vil det også ligge «ballaststein» i sjøen utenfor.
Her kunne båter få landfeste mens varer fra Eikelandsosen og Koldalselva, trolig trevirke, ble lastet om bord i fartøyene. Høyst sannsynlig vil det også ligge «ballaststein» i sjøen utenfor.

Roger Hoel

Kommunestyremedlem

Fusa