Ikke stem inn partier som i sin ambisiøse samfunnsforvaltning er villig til å tyne ut folket sitt økonomisk for å løse alle tenkelige og utenkelige oppgaver i en fei.
Ikke stem inn partier som i sin ambisiøse samfunnsforvaltning er villig til å tyne ut folket sitt økonomisk for å løse alle tenkelige og utenkelige oppgaver i en fei.

Lesarbrev: Skatter, avgifter og strilekrig

Ikke stem inn partier som i sin ambisiøse samfunnsforvaltning er villig til å tyne ut folket sitt økonomisk for å løse alle tenkelige og utenkelige oppgaver i en fei.

Vår velferd er basert på skattelegging av alle, etter evne.Våre inntekter blir først direkte skattelagt etter evne, og siden beskattet etter forbruk via forskjellige avgifter, alt etter hvilke formål.

Sammen med god arbeidsmoral, kunnskaper og felles samfunnsmål har våre slekter fra små kår skapt et Norge i velferd, velstand og fred.

En stor del av verden driftes ikke etter disse prinsippene.

Men dagens samfunn stiller større krav til stat,fylker og kommuner, og de styrende ser seg om etter flere og lettere skattemuligheter. Vi tenker da umiddelbart på bompengeordningen som går amok. Nå går imidlertid disse avgiftene på vårt forbruk og kan dermed teoretisk delvis styres unna.

Men pålagt skatt på formue og eiendom kan vi ikke styre unna. Verdier som vi møysommelig har bygget opp ETTER skattelegging av inntekter og nødvendig forbruk. Alså dobbelbeskatning av grunnleggende ting som hjem og fungerende arbeidsplasser. Skatt på formue og eiendom er en feig måte å oppnå ekstrainntekter til de styrende. Jamfør strilekrigen i 1765.

Og feigere blir det når økonomene definerer skatteverdien av boliger som det en kan forvente av leigeinntekter for boligen i området. Lav-bemidlede må da flytte ut av sitt hus. Formue/eiendomsskatt på arbeidende kapital sliter ut våre bedrifter som må konkurrere med tilsvarende i kjedeform som skatter til skatteparadis.

Halvparten av befolkningen med to gode inntekter per familie kan tåle dette, men den andre halvparten vil slite. Og samfunnsstabiliteten vil slite.

Samfunnet bør senke sine ambisjoner og investeringslyster så alle kan være med.

Da er det bedre at midlene som kommuner bruker til konsulenter for å «ufarliggjøre» eiedomsskatten, brukes til å spore opp SVARTE inntekter. Svarte inntekter øker i omfang og undergraver vår samfunnsmodell for velferd.

Andre verdensdeler har tradisjon og kultur for svart økonomi og korrupsjon, da de ikke stoler på de styrende. De må selv ta vare på sin slekt. Men det er særdeles smittsomt, og vil undergrave Norge/Nordens gode samfunnsmodell.

Så IKKE stem inn partier som i sin ambisiøse samfunnsforvaltning er villig til å tyne ut folket sitt økonomisk for å løse alle tenkelige og utenkelige oppgaver i en fei.

Forøvrig mener jeg «at Kartago bør ødelegges», dvs. at oljefondet bør føres tilbake fysisk til heimlandet for å investere i vår forfallende infrastruktur. Det er bedre for oss og etterkommerne. Mye bedre.

Olav Valle