Kommunale boliger: Beboerene mener det stort sett er et godt bomiljø i de kommunale boligene ved Byvegen, men at noen dessverre ødelegger for dette. Foto: Kenneth Svenningsen

Noen få ødelegger dessverre for fellesskapet

Vi som beboere tar gjerne et møte med kommunen om disse problemene.

Vi føler det som ble skrevet om de kommunale boligene i byveien og oss som bor her, ikke kom ut helt slik vi hadde ønsket det. Vi mener ikke at dette er et farlig sted og bo, selv om det kan være belastende til tider.

Hovedinnvendingen er ikke at det er et problem med så mange leiligheter på én og samme plass, og at vi som bor her kommer fra mange ulike land. Problemet er at enkelte personer og grupper overhodet ikke forholder seg til reglene på bygget. Det er dette vi har klaget på til kommunen.

Les også
Varslar om «usunt og skummelt bumiljø» i dei kommunale bustadene ved Byvegen
Les også
– Me er kjende med at det er eit utfordrande bumiljø

Et møte er ønskelig

Problemet er at beboere i flere leiligheter ikke bryr seg om etikette og normer for hvordan en oppfører seg og tar hensyn til folk rundt seg. I disse leilighetene er det fest og støy hver helg, og vi andre som bor her bekymrer oss også over at barna til disse personene tilsynelatende er oppe hele natten.

Det er belastende både psykisk og fysisk for oss at vi aldri får fred i helgene, og det er også krevende å hele tiden uroe seg for barna til de som fester.

Vi ønsker ikke at at de som lager bråk skal måtte flytte, men vi vil at de får beskjed om regler og at de blir fulgt godt opp av av diverse instanser i kommunen.

Les også
— Me har god kommunikasjon med alle bebuarane på plassen

Til sist vil vi bare få slå fast at når kommunen sier at vi ikke har klaget skriftlig på disse tingene, så medfører ikke dette riktighet. Vi har klaget både i mailform og over telefon.

Vi som beboere tar gjerne et møte med kommunen om disse problemene.

Beboerene

Les også
– Om ikkje det finst andre kommunalbustader, må me byggja fleire