Fantasifullt: Norges politiske system er ikke perfekt. Men å hevde at det kun er partiet «De Kristne» som kan redde oss fra politisk undergang er noe av det mest fantasifulle jeg har lest på lang tid.

Partiet «De Kristne» - vær på vakt

Dette er påstander og holdninger som det er viktig å avvise som grunnløse og til dels konspiratoriske.

Magne Djuvik, uavhengig representant i Bjørnafjorden kommunestyre, leder i Bjørnafjorden «Partiet De Kristne» og partiets 3. kandidat til Stortingsvalget for samme parti i fjor høst, er en ivrig poster på Facebook. Jeg følger hans innlegg og er ofte overrasket over de enkle løsninger som han og hans parti har på til dels meget kompliserte samfunnsspørsmål.

Det er naturligvis partiet «De Kristne» sitt privilegium å fremme sine standpunkter og politikk, selv om jeg tror de fleste av velgerne enkelt avkler partiet som vel lettvint. Partiet fikk, ikke overraskende, kun 50 stemmer i Bjørnafjorden ved Stortingsvalget i fjor høst.

I et Facebook innlegg 23. mai krysser imidlertid Magne Djuvik en rød linje. Med henvisning til en artikkel i avisen «New York Post» om utviklingen i kanadisk politikk, hevder Magne Djuvik at «PDK (er) einaste relle alternativ dersom du vil ta vare på demokrati og folkestyre».

Det er etter min mening oppsiktsvekkende at en aktiv folkevalgt med erfaring blant annet som varaordfører i tidligere Fusa kommune og stortingskandidat, i fullt alvor, mener at alle andre partier og politikere fører oss vekk fra demokrati og folkestyre. Dette er påstander og holdninger som det er viktig å avvise som grunnløse og til dels konspiratoriske.

Norges politiske system er ikke perfekt. Men å hevde at det kun er partiet «De Kristne» som kan redde oss fra politisk undergang er noe av det mest fantasifulle jeg har lest på lang tid.

Selv om Facebook er en ytringskanal med lav terskel, tar jeg Magne Djuvik på alvor. Det bør også andre gjøre. Til det er påstandens innhold for farlig til å bli oversett.

Artikkelen held fram under annonsen.

Bernt Grimstvedt

Skjelbreid