To forslag: Vi har to forslag vi mener må komme raskt på plass, for å sikre aktivitet i maritim næring og unngå flere permitteringer og oppsigelser. Foto: Privat

Sats på maritim næring

I sum blir det forventet at koronakrisen og lave oljepriser vil sette maritim næring på en prøve man aldri har sett før. Dette betyr at tusenvis av viktige arbeidsplasser nå står på spill.

NITO (Norges Ingeniør og Teknologorganisasjon) har mange medlemmer som jobber i maritim næring på Vestlandet. Koronakrisen rammer store deler av den maritime næringen. Fallende oljepriser vil i tillegg sette oljenæringen og leverandørindustrien på en alvorlig prøve. Verftene langs kysten har også meget krevende tider.

I sum blir det forventet at koronakrisen og lave oljepriser vil sette maritim næring på en prøve man aldri har sett før. Dette betyr at tusenvis av viktige arbeidsplasser nå står på spill, og at viktig kompetanse som skal muliggjøre overgangen til lav- og nullutslippssamfunnet kan gå tapt. Derfor vil NITO Hordaland utfordre våre politikere til å komme raskt på banen, og vi har to forslag vi mener må komme raskt på plass, for å sikre aktivitet i maritim næring og unngå flere permitteringer og oppsigelser.

For det første må staten forsere prosjekter knyttet til nye statlige skip, som det allerede er planer om skal bygges. Eksempler er bygging av nye mineryddingsfartøy for sjøforsvaret, bygging av to nye forskningsfartøy og erstatte KNM Helge Ingstad med et nytt skip.

Det andre er en gjennomføring av tiltak som vil gi en flåtefornyelse av den norske nærskipsfarten. Eksempel på dette er å etablere en ny toppfinansieringsordning for nye miljøvennlige skip. En slik ordning vil gi ringvirkninger for alle områder i maritim næring, og bidra til reduksjon av nasjonale klimautslipp.

På vegne av våre medlemmer i maritim næring vil NITO Hordaland oppfordre våre politikere til at det nå satses på maritim næring. Dette må skje raskt.

Roar Mathisen

Leder i NITO Hordaland

ex Søfteland