Tilpasser seg: Naturen tilpasser seg alltid. Kan den det hvis den er rasert? Foto: Colourbox

Svar til Bjørghild des Bouvrie: - Det du skriver er ganske skremmende

Havvindsatsingen er subsidiert og har bare en symbolsk verdi i forhold til klima.

Det du skriver er ganske skremmende og viser at dere vil ofre naturen for å redde klima, Du sier "Hvis vi ikke løser det problemet, skal politikere da få lov til å fortsette med sin politikk som i aller høyeste grad er skadelig for natur og miljø, og livsfarlig for våre etterkommere?".

Les også
Spørsmål til Nils Ove Lauvik: - Hvilken løsning har du?

Havvindsatsingen er subsidiert og har bare en symbolsk verdi i forhold til klima, er forferdelig i forhold til miljøet, konsekvensene er ikke tilstrekkelig utredet, det hele bærer preg av hastverk og panikk. Det er kostnadskrevende, og vi har rett og slett ikke bruk for denne dyre, ustabile kraften.

Naturen tilpasser seg alltid. Kan den det hvis den er rasert? Hvis vi ikke kan ta vare på naturen, så er det ikke så mye igjen, bare industriområder. Det er det som er livsfarlig for våre etterkommere.

Industri- og næringspartiet (INP) følger den svært polariserte debatten med stor interesse.

Les også
Havvindsatsingen, symbolpolitikk og miljøkatastrofe

Vi har stor respekt for politisk innsats og økonomisk vilje i beste mening og i den tro at kloden skal bli et trygt og sikkert sted å leve. Samtidig registrerer vi en klimakrisepreget kommunikasjonsform som strider både mot IPCC sine egne reservasjoner og faktiske, reelle observasjoner over tid. Vi vil fokusere mer på menneskeskapte miljøendringer, på miljøvern og økosystemer.

Vi tar sterk avstand fra politiske partier, organisasjoner og enkeltpersoner som tilsynelatende ser ut til å ville skaffe seg makt ved å fremme frykt for klimaendringer. På samme måte som vi tar avstand fra at det grønne skiftet som en gang var ment som at vi alle måtte tenke miljøvennlighet, forsøple mindre og ta vare på naturen, i dag er blitt en milliardindustri for multinasjonale selskaper som har sett sitt snitt til å pumpe statlige midler ut av de mange forskjellige lands statskasser. Det brukes frykt for å redde klima.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vi redder ikke klima ved å ødelegge naturen. Vi må se konsekvensene av det vi gjør.

Vi redder heller ikke klima ved å omstille hele samfunnet og forandre vår måte å leve på med meningsløse og kostbare "klimatiltak". Det vil ikke skape mange arbeidsplasser i en konkurranseutsatt industri, når kostnadsnivået blir så høyt at vi ødelegger konkurranseevnen vår.

Verdens økonomiske vekst og velstandsutvikling krever energi.

Olje og gass vil i de nærmeste tiårene fortsatt utgjøre en stor del av verdens energiforbruk. Industri- og næringspartiet vil sikre utvikling og stabilitet for olje- og gassnæringen. En sterk petroleumsnæring er det beste grunnlaget for å utvikle en mangfoldig energiklynge og for videre satsing på fornybar energiproduksjon i verden, som ivaretar natur og artsmangfold.

Det er den eneste måten vi kan opprettholde arbeidsplasser på; å skape nye og dermed legge grunnlaget for forskning og teknologiutvikling, slik at kloden skal bli et trygt og sikkert sted å leve, også i fremtiden.

Nils Ove lauvik

Artikkelen held fram under annonsen.

Bjørnafjorden INP