Krevende høst: I barnehagene er vi midt inne i en særdeles krevende høst med smittevern i høysetet. Samtidig har mange nye barn, med overvekt av eitt- og toåringer, hatt sine første uker i barnehagene. Foto: Kenneth Svenningsen

Til ordføreren: Mine ansatte er uunnværlige på jobb

Kjære ordfører: Ta deg en uke som ansatt i en barnehage, på en skole eller kanskje på Luranetunet, så vil du se at det er svært mange i Bjørnafjorden kommune som har en jobb der den menneskelige ressursen er den viktigste bedriften har.

Ordfører Trine Lindborg uttalte på pressekonferansen onsdag at alle bjørnafjordinger må skjerpe seg i kampen mot spredning av Covid -19. Blant tiltakene som ble nevnt, er å holde seg hjemme om man ikke kjenner seg frisk. «Ingen har ein så viktig jobb at dei ikkje kan unnverast» sa ordføreren og oppfordret til bruk av hjemmekontor.

Les også
– Kom igjen, bjørnafjordingar. No må me skjerpa oss!

Kjære ordfører: Ta deg en uke som ansatt i en barnehage, på en skole eller kanskje på Luranetunet, så vil du se at det er svært mange i Bjørnafjorden kommune som har en jobb der den menneskelige ressursen er den viktigste bedriften har.

Dette er yrker der man har som mål å ivareta andre mennesker, gi omsorg, trygghet, gi grobunn for læring og utvikling. Det er de stabile og gode ansatte som er mitt viktigste redskap for å nå de målene, og oppfylle de kravene som Barnehageloven og Rammeplanen for barnehager stiller til oss.

I barnehagene er vi midt inne i en særdeles krevende høst med smittevern i høysetet. Samtidig har mange nye barn, med overvekt av eitt- og toåringer, hatt sine første uker i barnehagene. Tilvenning kaller vi dette, et fint ord som i praksis betyr at et lite barn skal bli trygg på, og få nær relasjon til flere andre barn og ukjente voksne. Noen faktorer må være til stedet for å lykkes i denne perioden: Personalet må være til stede for barna, ha tid til personlig oppfølging, og speile barnas følelser, tanker og behov for så å kunne bygge gode og trygge relasjoner.

Barna trenger å bli møtt av de samme voksne hver dag, og de voksne må ha tid nok til å bli kjent med akkurat dette barnet. Personalet må bruke de sine faglige og menneskelige ressurser de har i seg for nettopp å vise barnet «Hei, jeg er her for deg, jeg vil det beste for deg, du kan stole på meg».

Og dette, kjære ordfører, kan ikke gjøres via hjemmekontor. Jeg må ha mine ansatte på jobb. I disse første ukene av barnehageåret erfarer vi virkelig, til liks med de fleste andre barnehager i hele landet, at kollegene våre er tilnærmet uunnværlige.

Til nå har sju ansatte vert fraværende med milde koronarelaterte symptomer. Dette er en stor utfordring. Når vi står i det, går dagen rundt. Men til hvilken pris?

Så kjære ordfører: Alle mine ansatte er nøkkelpersoner i min bedrift, og dermed uunnværlige på jobb.

Kjersti Ellingsen

Søre Øyane Naturbarnehage Sa

Artikkelen held fram under annonsen.