Ikke til salgs: Selger solgte en vare som var solgt til meg til en annen og fikk 800 kroner mer. Min seriøsitet og min sjel er ikke til salgs, og slett ikke for 800 kroner.

Useriøse aktører på Finn.no

Hvordan og hvorfor kan dette skje? En skriftlig avtale om salg til meg betydde altså intet for selger.

Jeg har brukt Finn.no både til kjøp og salg, mest kjøp. For noen uker siden gjorde jeg et kjøp av en hjørnesalong. Vi ble enige om pris og betalingsform. P.g.a. størrelse var jeg avhengig av å ha ting på biltaket. Siden det var meldt nedbør dagen etter, ble vi enige om å hente sofaen påfølgende dag. Selger hadde adresse på en av øyene vest for Bergen. Vi opplyste hvilke ferje vi ville ta fra Venjaneset og et tidspunkt for ankomst på selgers adresse. Siden selger ønsket kontant betaling fikk jeg også tips om hvilke minibanker som var i nærheten av selgers adresse.

Alt var i detalj og det var skriftlig.

Den gamle sofaen ble fjernet, bilen ble gjort klar og laste-stativ montert. Like før vi skulle sette oss i bilen for å nå ferjen på Venjaneset var jeg en tur innom PC'en og sjekket mailen. Der fant jeg en ny melding fra selger. Selger hadde fått et høyere bud og meldte at han selger til en annen.

Det var helt tilfeldig at jeg fikk lese denne mail'en før avreise.

Men hvordan og hvorfor kan dette skje? En skriftlig avtale om salg til meg betydde altså intet for selger.

Fra barnsben har jeg lært at en avtale er en avtale og skal holdes. Selger solgte en vare som var solgt til meg til en annen og fikk 800 kroner mer. Min seriøsitet og min sjel er ikke til salgs, og slett ikke for 800 kroner.

Skal jeg akseptere dette? Hvilke rettigheter har jeg ?

Jeg har blandede følelser for hva jeg tidligere har opplevd ved bruk av Finn.no. Alle de gangene jeg sender melding og aldri hører noe. Selv etter flere forsøk kommer det ikke noen tilbakemelding. Jeg må jo tro at varen er solgt og at selger ikke bryr seg om å slette annonsen. Noen ganger opplever jeg at etter flere meldinger, så er varen merket med solgt. Meldinger jeg får og henvendelser til meg, er i de fleste anledninger uten navn. I kjøp og salg bør det være så åpent at begge parter opererer med navn.

Det må være i alles interesse å få ryddet opp i all useriøsitet, og Finn.no bør gå foran.

På bakgrunn av disse opplevelser og det avtalebrudd jeg opplevde, bestemte jeg meg for å kontakte både Finn.no og Forbrukerrådet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det var to meget forskjellige mottakelser jeg fikk. Forbrukerrådet var meget velvillig og jeg fikk all den informasjonen jeg ba om.

Min henvendelse til Finn.no var av generell art og jeg ba dem opplyse hvilke rutiner de har for å stoppe og utelukke brukere som bryter Kjøpsloven.

Svaret var veldig generelt og hvis jeg ønsket å gå videre med min sak, så fikk jeg en anbefaling om å kontakte Forbrukerrådet. Men vedkommende skulle likevel se nærmere på den korrespondanse som hadde vært mellom selger og meg.

Etter å ha sett på dialogen, får jeg vite at Finn.no ikke er ekspert på slike saker, men registrerer slike saker på annonsøren og vil ved flere klager eventuelt utestenge brukeren. Jeg blir på nytt anmodet om å kontakte Forbrukerrådet.

Dette skriver leder for forbrukertrygghet i Finn.no.

Jeg trodde nesten ikke hva jeg leste. En av de største aktører innen kjøp og salg i Norge, ja kanskje den største; er ikke ekspert på lover og regler som gjelder kjøp og salg.

Jeg tar umiddelbart pennen fatt og formidler til Finn.no at slikt handlingsmønster ikke er godt nok for å "rydde opp". Jeg burde få betydelig mer drahjelp for å luke vekk de useriøse.

Det er Finn.no som må rydde opp, ikke Forbrukerrådet og andre.

Aktører som gjør avtalebrudd og i tillegg bryter Kjøpsloven, burde utelukkes fra Finn.no. Men i stedet så får de fortsette inntil det foreligger flere klager.

Forbrukerrådet har en behandlingsstid på 5-6 måneder, og hvis meglingen ikke fører til det ønskedet resultat, så kan det klages. En slik klagebehandling tar opp mot ett ekstra år.

Artikkelen held fram under annonsen.

Jeg vil tro at det er en stor samfunnsgevinst å få ryddet vekk useriøse aktører fra kjøp og salgs-markeder i Norge. Færre saker vil havne hos Forbrukerrådet og mer tillit vil oppstå i markedet.

I min siste henvendelse til Finn.no så er de på gli. De sier at det er Finn.no som må rydde opp, men det er Forbrukerrådet som kan konkludere. Det er ikke verken eller, det blir både og.

De oppfordrer alle som opplever noe uønsket på Finn.no om å si i fra for ellers vil de ikke få vite om det som skjer.

Min oppfordring til Finn.no er: Når meldingsboksen brukes, så må navn og e-mail oppgis Min oppfordring til brukere av Finn.no er: Alt uønsket som oppleves på Finn.no bør meldes/rapporteres.

Vi må alle bry oss for å få ryddige forhold. Det tjener deg og meg, Finn.no og Forbrukerrådet.

Ved kjøp og salg

gjør de riktige valg

Sjekk at alt er riktig

det er viktig

Tor Reinhard Torvund

Artikkelen held fram under annonsen.

Strandli