En glede: Det er en glede at vi i kommunestyret med et bredt flertall fra de fleste partier fikk vedtatt at vi innlemmer "Sjøtrafikksikkerhet" i trafikksikringsplanen. Foto: Bergen og omland og Os og Fusaposten

Vi må legge til rette for myke trafikanter også på sjøen

Sjøtrafikksikkerhet blir en del av trafikksikringsplanen i Bjørnafjorden kommune.

Kystkommunen Bjørnafjorden har mye sjøtrafikk med fritidsbåter gjennom hele året, og spesielt mye nå i sommerhalvåret. På sjøen har vi ikke bare egne innbyggere, men også familier fra våre nabokommuner på ferietur og utlendinger som kanskje ikke er sjøvante.

I Norge finnes det ca 950.000 fritidsbåter. Et ukjent, men høyt antall seiler i Bjørnafjorden og i de tilstøtende fjorder, og sikkerheten i trange sund, langs våre kaier og brygger, i fjæresteinene, på badeplasser og midtfjords, må ivaretas på en bedre måte enn i dag.

Vi må legge forholdene til rette for våre myke trafikanter som havkajakker, robåter, oselvere og badende på en slik måte at det ikke oppstår uønskede hendelser med ulykker og dødsfall når store motorbåter, hurtiggående, små skjærgårdsjeeper med stor motor og vannskutere møter hverandre.

Det skal være plass og rom til alle på sjøen, slik at sikkerheten ivaretas og enhver kan glede seg og oppleve trygghet og nytelse på sjøen.

Derfor er det en glede at vi i kommunestyret med et bredt flertall fra de fleste partier fikk vedtatt at vi innlemmer "Sjøtrafikksikkerhet" i trafikksikringplanen. Jeg mener at dette er en selvfølge i vår kystkommune, og for sikkerheten til våre innbyggere og gjester.

Sjøfartsdirektoratet påpeker kommunenes rolle og ansvar i kystsonen i sin "Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker 2019-2023". Videre har også Sjøfartsdirektoratet satt godt fokus på sikkerheten til fritidsbåter ved å ha utarbeidet flere utredninger i de senere år, her kan nevnes "Krav til høyhastighetskompetanse for førere av fritidsbåt 2020", "Automatisk nødstopp for fritidsfartøy 2020" og "Sikkerhet ved utleie av fritidsfartøy 2021".

Redningsselskapet gjør en god jobb med forebyggende arbeid, og har innført en nasjonal «Sjekk flytevesten-dag" som er den siste lørdagen i mai måned. Så nå båtfolk, oppfordres det til å kontrollere flytevester og flyteplagg før båtsesongen treffer oss med sterk sol og saltvann i håret.

Sjekk flytevesten: Lørdag er det «Sjekk flytevesten-dagen".

Både Sjøfartsdirektoratet og Redningsselskapet skal ha ros for sine gode og informative nettsider som fokuserer på sikkerhet for båtfolket. Her er også mange videoer hvor du kan se hvordan du kontrollerer din oppblåsbare vest.

God sommer på sjøen. Vis hensyn og nyt Bjørnafjorden.

Roger Hoel

Artikkelen held fram under annonsen.

Bjørnafjorden Høgre