Kontroll: Statens vegvesen fann mykje å reagera på då dei gjennomførte trafikkontroll onsdag. Foto: Arkiv/Benjamin Søgnen Olsen

Åtte skriftlege manglar og sju bruksforbod på 31 kontrollerte køyretøy

Statens vegvesen gjennomførte kontroll på Halhjem og ved Hjellemarka onsdag, og fann ein god del å reagera på.

– Statens vegvesen har hatt kontroll på Halhjem ferjekai og ved Hjellemarka. Hovudfokus var køyre- og kviletid, dekk/kjetting og trafikktryggleik. Det er også heile tida fokus på køyretøy med lysmanglar, fortel John Kåre Larsen.

Resultatet av kontrollen blei dette:

Ein fekk bruksforbod på overlast. Dette var ein varebil som lovleg kan lasta max 3500 kg.

4 køyretøy fekk bruksforbod på lastesikring. Her måtte lasten sikrast før vidare køyring.

1 spesialtransport fekk bruksforbod pga mangelfull merking av last.

1 køyretøy fekk bruksforbod pga manglande bremselys (dette var ein tilhengjar).

5 køyretøy fekk tekniske manglar pga blant anna blinklys, nærlys, bremselys og baklys.

1 med tilhengjar fekk teknisk mangel pga feil med tilhengjarkobling (sikkerheitsvaiar).

1 containerbil med tilhengjar fekk teknisk mangel pga feil med låseanordning for container (iso).

1 lastebil fekk teknisk mangel pga skade i dekk.

Artikkelen held fram under annonsen.

5 førarar blei kontrollerte på køyre- og kviletid. Her blei det gitt ei åtvaring.

1 lastebil fekk gebyr for manglande kjettingar i køyretøyet. Her skal det i dette tilfelle vera 3 stk.

– Elles var det mykje bra på vegane våre, noko som vi i Statens vegvesen er glade for, legg Larsen til.