Send heim: Bilføraren hadde utbetra feila, men ikkje fått det registrert. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Bilføraren hadde ikkje «orden i sysakene»

Mannen vart send heim frå Halhjem ferjekai med beskjed om å ordna opp.

Litt over kl. 15 torsdag ettermiddag kom politipatruljen over ein bil på Halhjem ferjekai som det var ei begjæring på.

Det betyr at han hadde fått pålegg om å utbetra ulike feil på bilen.

Det viste seg då at feil var retta, men at dette ikkje var registrert og godkjend.

Føraren fekk pålegg om å køyra heim og ikkje bruka bilen før dette var ordna.