Får støtte: Engevik Gaard er éi av 53 verksemder som får omstillingsmidlar. Foto: Benjamin Søgnen Olsen

Desse 53 bedriftene får omstillingsmidlar frå kommunen

Det kom inn 56 søknader om midlar frå omstillingsfondet til Bjørnafjorden kommune.

Kommunestyret i Bjørnafjorden vedtok 23. november 2020 ein tiltakspakke for næringslivet i samband med covid-19. Éin million kroner blei sett av til eit omstillingsfond.

Bedrifter råka av covid-19 kunne søkja fondet om støtte til konkrete omstillingstiltak eller omstillingsprosjekt.

56 søknader kom inn og 53 av desse blei godkjende. Midlane i omstillingsfondet blei fordelte på alle som fekk godkjent søknaden, opplyser kommunen.

Kvar bedrift får tildelt kr 18.867.

Dette er lista:

2stabilise AS

Agne's Nail Bar

Anusevic Wax

Bb Os AS

Bergen Restaurantkantine AS

Artikkelen held fram under annonsen.

Bespoke Lifestyle

Bjørnafjorden Bunad & Handverksloft AS

Bjørnafjorden Hotell AS

Bunadbutikken

Chrila Mote AS

Det Midthordlandske Dampskibsselskab AS

Duga Os AS

Eidegrend Klyngjetun

Eikhaugen Gjestegard AS

Empire Os AS

Artikkelen held fram under annonsen.

Engevik Gaard

Er An Veikro AS

Ewa AS

Fjordfolk AS

Fjord'n Senterforening

Jostein Gangstø

Grader Grupp AS

Halhjem Kafe AS

Ima Kafé Drift AS

Irish Cat AS

Artikkelen held fram under annonsen.

K-star Barber AS

Kali Hud- Og Helseterapi AS

Kaze AS

Koru Helseterapi

Lynghaug Invest AS

Maran Sko AS

Ms Epos AS

Nordtrading Butikk AS

Ocean Snacks AS

Orion Norge AS

Os Helsepark AS

Os Travel AS

Os Yoga

Oselvarverkstaden

Osøyro Kolonial AS

Osroso AS

Phao's Kafé AS

Postracer Productions

Premiebua AS

S Tvedt AS

Siw Bugge Gjerdevik Kolstad

Skaparstovo

Toppen Frisør Os AS

Vedholmen Galleri

Vedholmen Landhandel AS

Visit Bjørnafjord

Vitaltour AS

Wen & Zhang AS

- Vi håpar tilskotet til bedriftene sitt omstillingsarbeid vil komme godt med i ei krevjande tid, seier næringssjef i Bjørnafjorden kommune, Elin Thorsen Kløverød.