E39 Rådal-Svegatjørn: Slik ser storutbygginga ut frå lufta. I saka kan ein sjå bileta i 360 grader. Foto: Arild Solberg/Hawkeye

E39: Sjekk dei trafikk-maskinene

Dronefoto frå Statens vegvesen viser dimensjonane på utbygginga frå Svegatjørn til Rådal.

På Statens vegvesen sine heimesider for E39-utbygginga mellom Rådal og Svegatjørn, kan ein sjå utsikts-foto frå byggeplassane på E39 Svegatjørn-Rådal.

- Drone blir nytta til målingar på veganlegget, og tek samstundes foto i 360 graders sirkel. Drona går opp over faste punkt i dagsonenen og tek foto her. Du kan «vandra» i området ved hjelp av mus eller pil i kart, eller gå inn på detaljar i bileta, skriv vegvesenet på sida.

Det er Hawkeye AS i Bergen som leverer drone-bileta, som ein del av eit fagoppdrag på geomatikk i prosjektet.

Bileta blir oppdaterte med jamne mellomrom gjennom byggeperioden. Her er dei som ligg ute for hausten 2019:

Denne videoen frå 2015 har me publisert tidlegare, men me tek han med på nytt: