Mjølnir Eiendom fekk mykje merksemd for den planlagde tomannsbustaden i Banktjørnhaugen då dei "lanserte denne" i mars.
Mjølnir Eiendom fekk mykje merksemd for den planlagde tomannsbustaden i Banktjørnhaugen då dei "lanserte denne" i mars. Foto: Illustrasjon, Visuell Eiendom

Få med deg siste kjøp og sal i heile Bjørnafjorden her

Os & Fusaposten presenterer kjøp og sal av bustader digitalt.

Som abonnent på Os & Fusaposten får du tilgang til alle eigedomsoverdragingar dei siste 50 dagane. I tenesta kan du velja mellom Os og Fusa. I tillegg kan du søkja på både gards- og bruksnummer, namn, adresse og stadnamn og få fram på sanntidsoppdaterte opplysingar om enkeltoppføringar.

Dataa i oversikta byggjer på Kartverket sine eigedomsopplysingar frå matrikkel og grunnbok, formidla av Norkart Eiendomsdatabase.

Tenesta er tilgjengeleg både på desktop og mobiltelefon.

--> Du finn tenestaher! (+)

(Har du ikkje tilgang? Prøv oss i5 veker for 5 kroner)